• chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
czwartek, 03 grudnia 2020
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W GMINIE ŻUKOWICE Drukuj
wtorek, 10 marca 2020
W dniach 12.03.2020 r. oraz 13.03.2020 r,  trwać będzie kwalifikacja wojskowa dla wezwanych z terenu Gminy Żukowice. Bardzo prosi się osoby wskazane o 
osobiste stawienie się do kwalifikacji wojskowej w dniu 12.03.2020 r. od godz. 9:30 do 11.30 oraz w dniu 13.03.2020 o godz. 9.30 w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 15 a w Głogowie.

Kwalifikacja wojskowa obejmie:
• mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
• mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
• kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
• dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);
• aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy);
• dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki. 

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
• dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy;
• książeczkę wojskową.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach, powiatach (miastach) i gminach zostały podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) wezwanie imienne.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
kategoria A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej;
kategoria B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy;
kategoria D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
kategoria E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie już podlegała obowiązkowi wojskowemu.
Ponadto, wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. 2019 poz. 1541)

Żródło:https://www.gov.pl/web/mswia/rusza-kwalifikacja-wojskowa
 
Top! Do góry