• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
czwartek, 26 listopada 2020
STRAŻACY OCHOTNICY Z KŁODY BĘDĄ MIELI WYREMONTOWANĄ REMIZĘ ! Drukuj
środa, 11 marca 2020
Wreszcie. Lada dzień rusza długo wyczekiwany przez strażaków remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m Kłoda.

Remont budynku zakłada m.in. kompleksowy remont dachu wraz z jego konstrukcją, orynnowaniem i nowym opierzeniem. Ponadto planuje się wykonać nową elewację wraz z dociepleniem po uprzednim osuszeniu i odgrzybieniu ścian fundamentowych i wykonaniu izolacji  przeciwwilgociowej. Dodatkowo planuje się  zamianę przeznaczenia pomieszczeń poprzez wstawienie bramy garażowej w miejsce istniejących drzwi wejściowych oraz wykonanie otworu okiennego w ścianie i drzwi wejściowych do budynku w miejsce istniejącego obecnie garażu. Jednocześnie wraz z pracami zewnętrznymi będą prowadzone prace remontowe wewnątrz budynku zakładające przede wszystkim wykonanie posadzek betonowych, wymianę elementów instalacji elektrycznej czy montaż klimatyzacji.

Remont budynku OSP w Kłodzie wpłynie znacząco na poprawę stanu technicznego oraz funkcjonalność użytkową obiektu. Konieczność przeprowadzenia powyższego remontu jest niezbędna i została podyktowana złym stanem technicznym i użytkowym obiektu.

Inwestycja ta z pewnością jeszcze bardziej usprawni pracę strażaków ochotników, a tym samym korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo samych mieszkańców.

Przewidywane zakończenie prac to czerwiec 2020 r.

Całkowity koszt remontu to kwota blisko 190.000,00 zł, w tym  65.000,00 stanowią środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.
 
Top! Do góry