• czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
czwartek, 26 listopada 2020
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY Drukuj
czwartek, 12 marca 2020

Szanowni Mieszkańcy


Przedstawiamy Państwu harmonogram odczytów wodomierzy na miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 r.Harmonogram na miesiąc MARZEC 2020 r.

Lp.

Miejscowość

Data odczytu

1

Zabłocie, Glinica

02-04.03.2020 r.

2

Kłoda, Słoćwina

05-06.03.2020 r.

3

Dankowice

08-09.03.2020 r.

4

Nielubia

11-12.03.2020 r.

5

Góra Św. Anny, Mierzów, Wiekowice

16-17.03.2020 r.

6

Szczepów (bloki)

18-20.03.2020 r.

7

Kamiona

23-24.03.2020 r.

8

Słone

25-26.03.2020 r.

  
Harmonogram na miesiąc KWIECIEŃ 2020 r.

Lp.

Miejscowość

Data odczytu

1

Żukowice

01.04.2020 r.

2

Brzeg Głogowski

01-03.04.2020 r.

3

Czerna

06-07.04.2020 r.

4

Dobrzejowice

08-10.04.2020 r.

5

Bukwica

14-15.04.2020 r.

6

Domaniowice, Zameczno

16-17.04.2020 r.

7

Szczepów

20-22.04.2020 r.

8

Kromolin

23-24.04.2020 r.

 Harmonogram na miesiąc MAJ 2020 r.

Lp.

Miejscowość

Data odczytu

1

Zabłocie, Glinica

04-05.05.2020 r.

2

Kłoda, Słoćwina

06-07.05.2020 r.

3

Dankowice

08.05.2020 r.

4

Nielubia

11-12.05.2020 r.

5

Góra Św. Anny, Mierzów, Wiekowice

13.05.2020 r.

6

Szczepów (bloki)

14-15.05.2020 r.

7

Kamiona

18-19.05.2020 r.

8

Słone

20-21.05.2020 r.


Kolejne harmonogramy będą udostępniane na stronie internetowej  www.zukowice.pl na 7 dni przed końcem obowiązywania dotychczasowego harmonogramu.

W przypadku nieobecności Państwa w terminie odczytu, prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w celu podania stanu wodomierza wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem odbiorcy.
Osoba do kontaktu: Jakub Guzek tel. 609-585-521 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub po godzinach pracy za pośrednictwem SMS.

Informujemy również, że istnieje możliwość doręczenia faktur za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na podany przez Państwa adres e-mail.  Zainteresowane osoby prosimy o złożenie do Urzędu Gminy lub za pośrednictwem  osoby odpowiedzialnej za odczyt wodomierzy wypełnionego OŚWIADCZENIA O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Oświadczenie musi być wypełnione przez osobę, która zawarła umowę z Gminą na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
 
Jednocześnie przypominamy, że wpłaty m.in. za wodę i ścieki należy dokonywać na nowe konto bankowe Gminy tj.:  Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003 . Od dn. 01.01.2020 r. odczytywacz wodomierzy nie pobiera należności za w/w usługi.


Ważne numery telefonów:

Urząd Gminy Żukowiec: 076-8314241
Stan wodomierzy: 609-585-521
Awarie rejon Kromolin: 885-585-551
Awarie rejon Nielubia: 609-585-581
Awaria ścieki: 609-122-229


OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 

 
Top! Do góry