• odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
poniedziałek, 30 listopada 2020
INFORMACJA GDDKiA Drukuj
piątek, 13 marca 2020
Mieszkańcy m. Nielubia, Dankowice, Bukwica i Zabłocie

W związku ze stwierdzonymi przypadkami naruszenia pasa drogowego na drogach krajowych województwa dolnośląskiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu zwraca się z uprzejmą prośbą o poinformowanie lokalnej społeczności o konieczności ochrony granic pasa drogowego oraz o konsekwencjach wynikającAych z jego naruszenia. Szczegółowe informacje w załączonym piśmie.

Treść pisma GDDKiA
 
Top! Do góry