• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
czwartek, 03 grudnia 2020
ZAWIADOMIENIE – XVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
wtorek, 24 marca 2020

Zawiadamiam,  że w dniu  02 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żukowice na rok 2020
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2020 rok
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2020-2028
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2020 roku"
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Nielubi
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w zakresie działek nr 22/4 i 24 w obrębie Nielubia
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w zakresie działki nr 234/10 w obrębie Domaniowice
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w zakresie budynku garażu zlokalizowanego na działce nr 228/6 w obrębię Nielubia
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w zakresie budynku garażu zlokalizowanego na działce nr 228/8 w obrębię Nielubia
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w zakresie budynku garażu zlokalizowanego na działce nr 228/10 w obrębię Nielubia
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w zakresie budynku garażu zlokalizowanego na działce nr 228/12 w obrębię Nielubia
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowice – lokal mieszkalny o adresie Nielubia 49/6
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego o adresie Nielubia 49/6
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Żukowice nieruchomości – działka 65/1 obręb Domaniowice.
21.    Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczo-Budżetowej, Społeczno-Samorządowej oraz Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Żukowice za rok 2019.
22.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żukowice za rok 2019
23.    Interpelacje radnych
24.    Sprawy różne
25.    Zamknięcie sesji                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                    /-/ Jarosław Szmidt
 
 
Top! Do góry