• czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
czwartek, 26 listopada 2020
POZYSKANE ŚRODKI FINANSOWE NA USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH Drukuj
czwartek, 04 czerwca 2020
Wójt Gminy Żukowice informuje, iż pozyskaliśmy środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki wsparciu Gmina Żukowice otrzyma 25.000,00 zł  dotacji na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji z ilości posiadanych odpadów wynika, iż na terenie naszej gminy zostanie poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu około 50 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Ostateczna ilość odpadów, będzie zależna od ich faktycznej wagi.

Po podpisaniu umowy z Wykonawcą na realizację przedmiotowego  zadania, zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą, a ostatecznymi odbiorcami korzyści - rolnikami i firmami posiadającymi odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Kosztami kwalifikowanymi w ramach zadania są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez gminę oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.

Szczegółowe informacje o terminie i sposobie dostarczania odpadów przez zainteresowane osoby zostaną podane po uzgodnieniu z Wykonawcą.


    

 
 
Top! Do góry