• czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
czwartek, 03 grudnia 2020
STYPENDIUM WÓJTA GMINY ŻUKOWICE – NABÓR WNIOSKÓW DO 31 LIPCA Drukuj
poniedziałek, 22 czerwca 2020
Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce zarówno dla uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Żukowice jak i dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Żukowice w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Wójta Gminy Żukowice.

Termin składania wniosków – do 31 lipca 2020 r.

Szczegółowe kryteria przyznawania Stypendium Wójta Gminy Żukowice, znajdują się w UCHWALE NR IX/75/2019 RADY GMINY Żukowice (do pobrania poniżej).

Wysokość przyznanego stypendium, uzależniona będzie od posiadanych środków w budżecie Gminy Żukowice na ten cel oraz liczby wniosków złożonych w terminie i zaakceptowanych do przyznania stypendium.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży utworzony został z inicjatywy wójta Krzysztofa Wołoszyna. Zdolni uczniowie szkół podstawowych mogą liczyć na wsparcie w rozwijaniu swoich umiejętności. Stypendia Wójta Gminy będą przyznawane po zakończeniu roku szkolnego, a ich wręczenie nastąpi na uroczystej Gali.
 
Załączniki do pobrania:
 
Top! Do góry