• rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
wtorek, 24 listopada 2020
KOLEJNA DOTACJA – USUWANIE AZBESTU Drukuj
czwartek, 25 czerwca 2020
Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że w ramach konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2020 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy Gminy Żukowice, którzy złożyli wnioski do Urzędu na usunięcie azbestu otrzymają dofinansowanie do tego zadania. W ramach zadania usługa będzie polegała na:

1) demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku,
2) usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.

W ramach powyższego zadania planuje się usunąć ok. 9,14 ton wyrobów zawierających azbest.
 
Szacunkowa wartość zadania to kwota około 6.400,00 zł, z czego dotacja z WFOŚiGW stanowi 70% tj. 4.478,60 zł. Pozostała część będzie finansowane ze środków budżetu Gminy Żukowice.


 
Top! Do góry