STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
poniedziałek, 20 września 2021
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY Drukuj
czwartek, 25 czerwca 2020
Szanowni Mieszkańcy


Przedstawiamy Państwu harmonogram odczytów wodomierzy na miesiąc lipiec 2020 r.Harmonogram na miesiąc LIPIEC 2020 r.


Lp.

Miejscowość

Data odczytu

1

Zabłocie, Glinica

01-02.07.2020 r.

2

Kłoda, Słoćwina

06-07.07.2020 r.

3

Dankowice

08.07.2020 r.

4

Nielubia

09-10.07.2020 r.

5

Góra Św. Anny, Mierzów, Wiekowice

13.07.2020 r.

6

Szczepów (bloki)

14-15.07.2020 r.

7

Kamiona

16-17.07.2020 r.

8

Słone

20-21.07.2020 r.

 
Kolejne harmonogramy będą udostępniane na stronie internetowej  www.zukowice.pl na 7 dni przed końcem obowiązywania dotychczasowego harmonogramu.

W przypadku nieobecności Państwa w terminie odczytu, prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w celu podania stanu wodomierza wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem odbiorcy.
Osoba do kontaktu: Jakub Guzek tel. 609-585-521 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub po godzinach pracy za pośrednictwem SMS.

Informujemy również, że istnieje możliwość doręczenia faktur za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na podany przez Państwa adres e-mail.  Zainteresowane osoby prosimy o złożenie do Urzędu Gminy lub za pośrednictwem  osoby odpowiedzialnej za odczyt wodomierzy wypełnionego OŚWIADCZENIA O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Oświadczenie musi być wypełnione przez osobę, która zawarła umowę z Gminą na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
 
Jednocześnie przypominamy, że wpłaty m.in. za wodę i ścieki należy dokonywać na nowe konto bankowe Gminy tj.:  Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003 . Od dn. 01.01.2020 r. odczytywacz wodomierzy nie pobiera należności za w/w usługi.


Ważne numery telefonów:

Urząd Gminy Żukowiec: 076-8314241
Stan wodomierzy: 609-585-521
Awarie rejon Kromolin: 885-585-551
Awarie rejon Nielubia: 609-585-581
Awaria ścieki: 609-122-229


OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
Top! Do góry