HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY Drukuj
czwartek, 25 czerwca 2020
Szanowni Mieszkańcy


Przedstawiamy Państwu harmonogram odczytów wodomierzy na miesiąc lipiec 2020 r.Harmonogram na miesiąc LIPIEC 2020 r.


Lp.

Miejscowość

Data odczytu

1

Zabłocie, Glinica

01-02.07.2020 r.

2

Kłoda, Słoćwina

06-07.07.2020 r.

3

Dankowice

08.07.2020 r.

4

Nielubia

09-10.07.2020 r.

5

Góra Św. Anny, Mierzów, Wiekowice

13.07.2020 r.

6

Szczepów (bloki)

14-15.07.2020 r.

7

Kamiona

16-17.07.2020 r.

8

Słone

20-21.07.2020 r.

 
Kolejne harmonogramy będą udostępniane na stronie internetowej  www.zukowice.pl na 7 dni przed końcem obowiązywania dotychczasowego harmonogramu.

W przypadku nieobecności Państwa w terminie odczytu, prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w celu podania stanu wodomierza wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem odbiorcy.
Osoba do kontaktu: Jakub Guzek tel. 609-585-521 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub po godzinach pracy za pośrednictwem SMS.

Informujemy również, że istnieje możliwość doręczenia faktur za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na podany przez Państwa adres e-mail.  Zainteresowane osoby prosimy o złożenie do Urzędu Gminy lub za pośrednictwem  osoby odpowiedzialnej za odczyt wodomierzy wypełnionego OŚWIADCZENIA O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Oświadczenie musi być wypełnione przez osobę, która zawarła umowę z Gminą na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
 
Jednocześnie przypominamy, że wpłaty m.in. za wodę i ścieki należy dokonywać na nowe konto bankowe Gminy tj.:  Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003 . Od dn. 01.01.2020 r. odczytywacz wodomierzy nie pobiera należności za w/w usługi.


Ważne numery telefonów:

Urząd Gminy Żukowiec: 076-8314241
Stan wodomierzy: 609-585-521
Awarie rejon Kromolin: 885-585-551
Awarie rejon Nielubia: 609-585-581
Awaria ścieki: 609-122-229


OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ