• czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
wtorek, 24 listopada 2020
POZYSKALIŚMY PONAD 112.000,00 ZŁ NA WYKONANY CHODNIK W NIELUBI Drukuj
wtorek, 30 czerwca 2020
Miło nam poinformować Państwa, że Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Żukowice dotację celową w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020” na budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Nielubia. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego to  kwota 112.210,00 zł - mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Gmina o wsparcie finansowe w ramach przedmiotowego konkursu wnioskowała jeszcze przed realizacją niniejszej inwestycji, która zakładała budowę chodnika po prawej stronie drogi 100046D w Nielubi na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do budynku nr 85. W ramach zadania udało się wykonać również dwa przejścia dla pieszych, wymianę 12 opraw oświetleniowych na nowe LED oraz dokonano odświeżenia wszystkich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanych wzdłuż cieku „Średni Potok”.

Dziś mieszkańcy Nielubi poruszają się bezpiecznym ciągiem pieszym. Należy wskazać, że wybudowany chodnik wpłynął nie tylko na poprawę wizerunku i estetykę Gminy Żukowice, ale przede wszystkim na komfort życia mieszkańców.

Koszt całego zadania to kwota ponad 290 tys. złotych.


 
Top! Do góry