• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
czwartek, 26 listopada 2020
WÓJT Z ABSOLUTORIUM Drukuj
środa, 01 lipca 2020
Podczas uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 czerwca w świetlicy wiejskiej w Kromolinie radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Żukowice Krzysztofowi Wołoszynowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019, które jest wyrazem akceptacji pracy Wójta. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy. Ważnym punktem obrad było również zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok – wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.

Podczas sesji Wójt przedstawił również obszerny raport o stanie Gminy Żukowice za 2019 rok, wynikiem czego było jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia włodarzowi wotum zaufania. W raporcie zostały szczegółowo omówione działania zrealizowane, a także te rozpoczęte w poprzednim roku m.in. w zakresie inwestycji, oświaty, kultury i sportu.

Zaplanowane w budżecie Gminy Żukowice na 2019 rok przedsięwzięcia inwestycyjne zostały wykonane, a koszt ich realizacji wyniósł 5.531.610,07 zł.

- Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania naszego samorządu. Zarządzanie publicznymi pieniędzmi to bardzo odpowiedzialne zadanie. Wymaga skrupulatności, rozwagi i dużej wiedzy. Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania - mówi Wójt Gminy Żukowice.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć - https://miedziowe.pl/content/view/96757/189/


 
 
Top! Do góry