• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
poniedziałek, 30 listopada 2020
PRZYPOMINAMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM - GMINA ŻUKOWICE W OBIEKTYWIE - CZTERY PORY ROKU - LATO Drukuj
poniedziałek, 20 lipca 2020
Celem Konkursu "GMINA ŻUKOWICE W OBIEKTYWIE - CZTERY PORY ROKU - LATO" jest wykonanie fotografii okazujących najciekawsze obiekty i piękno natury na terenie gminy Żukowice, a ponadto:
 
- rozwijanie wrażliwości artystycznej.
- prezentacja twórczości mieszkańców w dziedzinie fotografii.
- rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
- rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
- rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczestników.
- fotograficzne przedstawienie walorów Gminy Żukowice.
- promocja atrakcyjnych zakątków gminy za pomocą fotografii.

Fotografie będą wykorzystane w materiałach promocyjnych Gminy, a prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście na adres:

Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice
z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY – CZTERY PORY ROKU -   LATO

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który wraz z kartą zgłoszeniową udostęponiamy poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Żukowice:
- Agnieszka Tupadło, nr tel.  76 831 42 41 wewn. 47
 
Top! Do góry