• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
poniedziałek, 23 listopada 2020
DO SZKOŁY TRAFIŁY NOWE LAPTOPY W RAMACH PROJEKTU ZDALNA SZKOŁA Drukuj
wtorek, 28 kwietnia 2020
Gmina Żukowice w ramach projektu Zdalna Szkoła realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakupiła i w dniu dzisiejszym przekazała do Szkół Podstawowych w Nielubi i Brzegu Głogowskim łącznie 20 sztuk laptopów.

- „Gmina Żukowice pozyskała na realizację projektu 45 tysięcy złotych. Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie w celach edukacyjnych przez wszystkich uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Żukowice. Wielu uczniów nie posiada odpowiedniego sprzętu, aby za pomocą zdalnego nauczania realizować podstawy programowe. Dlatego postanowiliśmy ubiegać się o środki na ten cel. Po zakończeniu nauki zdalnej, sprzęt będzie w dalszym ciągu wykorzystywany przez szkołę i będzie służył wszystkim dzieciom uczącym się w placówce”- mówi Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn.

Opis projektu:

Gmina Żukowice realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Cel  projektu:
Doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym

Planowane efekty:
20 – liczba uczniów korzystających podczas nauki zdalnej, a po zakończeniu obowiązkowego nauczania zdalnego, w celach edukacyjnych na zajęciach lekcyjnych korzystać z niej będą wszyscy uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim oraz Szkoły podstawowej im. KEN w Nielubi.

Zakupiony sprzęt będzie przeznaczony dla nauki zdalnej dla łącznie 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej Św. Floriana w Brzegu Głogowskim oraz Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi.

Wartość projektu: 45 000 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 45 000 PLN

Wartość dofinansowania 45 tysięcy złotych i stanowi 100% kwoty kwalifikowalnych Projektu. Z pozyskanych środków zakupiono sprzęt dla 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej Św. Floriana w Brzegu Głogowskim oraz 12 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi.

 
Top! Do góry