TRWAJĄ PRACE USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 13 czerwca 2016
altTrwają prace, polegające na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w roku 2016. Wyroby zawierające azbest zostaną usunięte z terenu 10 nieruchomości. Prace będą polegały na:

1) demontażu, opakowaniu, załadunku i transporcie na przystosowane do tego celu składowisko odpadów wyrobów zawierających azbest, w przewidywanej ilości ok. 30,00 Mg,
2) opakowaniu, załadunku i transporcie na przystosowane do tego celu składowisko odpadów zalegających na nieruchomościach wyrobów i odpadów zawierających azbest, w przewidywanej ilości ok. 6,00 Mg
,

Na to zadanie Gmina Żukowice pozyskała dofinansowanie w wysokości 85 % wartości zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 15 % wartości zadania poniesie Gmina Żukowice. Wykonawcą zadania jest firma 7A” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Władysław Bakinowski, Obora ul. Różana 11, 59-335 Lubin. Planowany termin zakończenia prac – 15 września 2016 r.
alt alt