MNIEJ AZBESTU NA TERENIE GMINY Drukuj
środa, 21 września 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, że zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2016 roku.

Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu wyrobów zawierających azbest  wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.

 W wyniku realizacji przedmiotowego zadania z 10 nieruchomości na terenie gminy usunięto 29,68 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym pochodzących z demontażu – 15,18 Mg i z zebrania – 14,50 Mg. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14 606,29 zł, w tym 85% dofinansowania w formie dotacji.

Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

alt alt