STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
sobota, 06 marca 2021
AzbestUSUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY ŻUKOWICE W ROKU 2016 Drukuj
środa, 27 kwietnia 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, że dnia 20 kwietnia 2016 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w roku 2016.
 
Wykonawcą prac wybranym w drodze postępowania „zaproszenie do składania ofert” jest firma „7A” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Władysław Bakinowski, Obora ul. Różana 11, 59-335 Lubin. Wartość zadania wynosi 17.904,24 zł brutto za demontaż i zebranie 36 Mg płyt cementowo-azbestowych.
Więcej…
 
DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW WE WROCŁAWIU NA USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 21 marca 2016
altInformujemy, że w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2016 roku w kwocie 18.360,00 zł. Łączna wartość zadania wyniesie 21.600,00 zł.
Więcej…
 
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2016 ROKU Drukuj
wtorek, 05 stycznia 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wnioskówna rok 2016 w ramach programu: Program priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice. UWAGA – Gmina nie będzie finansować 15% kosztów osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
Więcej…
 
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Drukuj
środa, 07 stycznia 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach programu "Program priorytetowy NFOŚiGW cz. 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice planuje się zrealizować w 2015 roku, a warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12 stycznia 2015 r.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.
Więcej…
 
MNIEJ AZBESTU NA TERENIE GMINY I ETAP Drukuj
czwartek, 09 października 2014
Został zakończony I etap usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice. Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.
 
Prace obejmowały usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów i posesji osób fizycznych, a także obiektów użyteczności publicznych będących w zarządzie gminy Żukowice. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 42,47 Mg wyrobów zawierających azbest. Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochronoy Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację w/w zadania w kwocie 16 069,21 zł, natomiast całkowity koszt zadania wyniósł 18 904,97 zł.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4
Top! Do góry