STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start Nasza gmina Gmina w liczbach
sobota, 27 lutego 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
GMINA W LICZBACH - Powierzchnia i Ludność Drukuj
środa, 16 stycznia 2008
Spis treści
GMINA W LICZBACH
Powierzchnia i Ludność
Wykształcenie
Struktura zatrudnienia
Bezrobotni
Struktura gospodarstw
Użytki rolne
Struktura upraw
Struktura władania
Struktura użytkowania gruntów
Struktura użytków rolnych
Wyposażenie wsi w infrastrukturę
Charakterystyka gruntów odłogowanych
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
Obsada inwentarza
Obszary i obiekty chronione
Odprowadzenie ścieków w gminie
Powierzchnia lasów i lesistość
Powierzchnie wód i rzek
Energia i telefony
Melioracja
Stan dróg transportu rolnego
Produkcja zwierzęca
Skup produktów rolnych
Zagospodarowanie nieczystości stałych
Potrzeby zalesień i zadrzewień
Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Zasoby kopalin
Zakwaszenie gleb
Dochody i wydatki
Wszystkie strony
Ludność i demografia Gminy Żukowice
Wielkość zaludnienia Gminy Żukowice wynosi poniżej 5000 mieszkańców, co kwalifikuje ją do grupy najmniejszych gmin w kraju. Duży wpływ na zmniejszenie powierzchni Gminy Żukowice miało powstanie HUTY MIEDZI Głogów i wprowadzenie strefy ochronnej, które przyczyniło się do wysiedlenia części mieszkańców, przez co odnotowano spadek zaludnienia Gminy Żukowice. 

Wielkość zaludnienia w latach 2003-2012

Rok

Liczba mieszkańców

(stan na 31 XII)

 

2003

3539 osób

2004

3526 osób

2005

3532 osób

2006

3630 osób

2007

3642 osób

2008

3619 osób

2009

3499 osób

2010

3525 osób

2011

3487 osób

2012

3497 osób


 
 
Liczba mieszkańców Gminy Żukowice w latach 2003-2012 waha się w przedziale od 3487- 3642 mieszkańców. Największa liczba mieszkańców była w roku 2007 natomiast najmniej osób zamieszkiwało w Gminie Żukowice w roku 2011. W latach 2006 – 2008 możemy zauważyć zwiększenie ludności Gminy Żukowice, natomiast roku 2009 można zauważyć nagły spadek liczby mieszkańców do 3499 osób. Od roku 2009  liczba mieszkańców utrzymuję się mniej więcej na tym samym poziomie (w granicach 3500 osób).


Struktura urodzeń Gminy Żukowice w latach 2003-2012

Rok

Urodzenia

2003

34

2004

33

2005

41

2006

41

2007

40

2008

45

2009

55

2010

42

2011

33

2012

39 
Top! Do góry