GMINA W LICZBACH Drukuj
środa, 16 stycznia 2008
TABELE I WYKRESY
 • Powierzchnia i ludność
 • Ludność gminy wg wykształcenia
 • Struktura zatrudnienia w trzech działach gospodarki narodowej
 • Bezrobotni wg grup wiekowych
 • Struktura gospodarstw (wg użytkowanej powierzchni, w grupach obszarowych, wg wieku użytkownika)
 • Struktura użytków rolnych w sektorze publicznym
 • Struktura upraw (struktura podstawowych upraw rolników Gminy Żukowice w latach 1999)
 • Struktura władania (użytkami rolnymi ogółem, gruntami)
 • Struktura użytkowania gruntów (ogółem, w sektorze prywatnym, w sektorze publicznym)
 • Struktura użytków rolnych (ogółem, w sektorze prywatnym, udział gruntów najlepszych i najsłabszych w powierzchni użytków rolnych)
 • Wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną
 • Wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną - istniejące i planowane
 • Wyposażenie wsi w infrastrukturę społeczną
 • Charakterystyka gruntów odłogowanych
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów ornych i użytków zielonych
 • Obsada inwentarza na 100 ha UR w SD
 • Obszary i obiekty chronione
 • Odprowadzenie ścieków w gminie
 • Powierzchnia lasów i lesistość
 • Powierzchnie wód otwartych i sieci rzek
 • Stan wyposażenia wsi w energię elektryczną i telefony
 • Stan i potrzeby w zakresie melioracji podstawowych
 • Stan dróg transportu rolnego
 • Produkcja zwierzęca
 • Skup produktów rolnych
 • Zagospodarowanie nieczystości stałych
 • Potrzeby zalesień i zadrzewień
 • Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
 • Zasoby kopalin
 • Zakwaszenie gleb w gminie ogółem


Ludność i demografia Gminy Żukowice
Wielkość zaludnienia Gminy Żukowice wynosi poniżej 5000 mieszkańców, co kwalifikuje ją do grupy najmniejszych gmin w kraju. Duży wpływ na zmniejszenie powierzchni Gminy Żukowice miało powstanie HUTY MIEDZI Głogów i wprowadzenie strefy ochronnej, które przyczyniło się do wysiedlenia części mieszkańców, przez co odnotowano spadek zaludnienia Gminy Żukowice. 

Wielkość zaludnienia w latach 2003-2012

Rok

Liczba mieszkańców

(stan na 31 XII)

 

2003

3539 osób

2004

3526 osób

2005

3532 osób

2006

3630 osób

2007

3642 osób

2008

3619 osób

2009

3499 osób

2010

3525 osób

2011

3487 osób

2012

3497 osób


 
 
Liczba mieszkańców Gminy Żukowice w latach 2003-2012 waha się w przedziale od 3487- 3642 mieszkańców. Największa liczba mieszkańców była w roku 2007 natomiast najmniej osób zamieszkiwało w Gminie Żukowice w roku 2011. W latach 2006 – 2008 możemy zauważyć zwiększenie ludności Gminy Żukowice, natomiast roku 2009 można zauważyć nagły spadek liczby mieszkańców do 3499 osób. Od roku 2009  liczba mieszkańców utrzymuję się mniej więcej na tym samym poziomie (w granicach 3500 osób).


Struktura urodzeń Gminy Żukowice w latach 2003-2012

Rok

Urodzenia

2003

34

2004

33

2005

41

2006

41

2007

40

2008

45

2009

55

2010

42

2011

33

2012

39Ludność gminy wg wykształcenia
 • podstawowe: 38,4
 • zawodowe: 37,2
 • średnie: 21,4
 • wyższe: 3,0
Wykształcenie
(kliknij na wykres, aby go powiększyć)
Struktura zatrudnienia w trzech działach gospodarki narodowej
 • rolnictwo: 45,8
 • przemysł: 36,1
 • usługi: 18,1
Zatrudnienie
(kliknij na wykres, aby go powiększyć)Bezrobotni wg płci w grupach wiekowych w Gminie Żukowice

Bezrobotni
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)

Bezrobotni wg płci i wykształcenia w Gminie Żukowice

Bezrobotni
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Struktura gospodarstw w grupach obszarowych (wg użytkowanej powierzchni)

Gospodarstwa
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)


Struktura gospodarstw w grupach obszarowych

Gospodarstwa
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)


Struktura gospodarstw wg wieku użytkownika

Gospodarstwa
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Struktura użytków rolnych w sektorze publicznym

Uzytki rolne
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Struktura upraw

Struktura upraw
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)


Struktura upraw
(kliknij na wykres, aby go powiększyć)


Struktura podstawowych upraw rolników Gminy Żukowice w latach 1999

Struktura upraw
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Struktura władania użytkami rolnymi ogółem

Struktura władania
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)


Struktura władania gruntami

Struktura władania
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Struktura użytkowania gruntów ogółem

Struktura użytkowania gruntów
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)


Struktura użytkowania gruntów w sektorze prywatnym

Struktura użytkowania gruntów
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)


Struktura użytkowania gruntów w sektorze publicznym

Struktura użytkowania gruntów
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Struktura użytków rolnych ogółem

Struktura użytków rolnych
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)


Struktura użytków rolnych w sektorze prywatnym

Struktura użytków rolnych
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)


Udział gruntów najlepszych i najsłabszych w powierzchni użytków rolnych

Struktura użytków rolnych
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną

Wyposażenie wsi w infrastrukturę
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)


Wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną - istniejące i planowane

Wyposażenie wsi w infrastrukturę
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)


Wyposażenie wsi w infrastrukturę społeczną

Wyposażenie wsi w infrastrukturę
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Charakterystyka gruntów odłogowanych

Charakterystyka gruntów odłogowanych
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów ornych i użytków zielonych

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Obsada inwentarza na 100 ha UR w SD

Obsada inwentarza
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Obszary i obiekty chronione

Obszary i obiekty chronione
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Odprowadzenie ścieków w gminie

Odprowadzenie ścieków w gminie
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Powierzchnia lasów i lesistość

Powierzchnia lasów i lesistość
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Powierzchnie wód otwartych i sieci rzek

Powierzchnie wód i rzek
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Stan wyposażenia wsi w energię elektryczną
 • Liczba mieszkańców we wsi: 3 497
 • Zainstalowana moc w kW: 4 810
 • Moc w kW na 1 mieszkańca: 1,3
Stan wyposażenia wsi w telefony
 • Liczba mieszkańców we wsi: 3 564
 • Liczba numerów telefonicznych: 503
 • Ilość telefonów na 1000 mieszkańców: 141,1Stan i potrzeby w zakresie melioracji podstawowych

Melioracja
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Stan dróg transportu rolnego

Stan dróg transportu rolnego
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)


Produkcyjność zwierząt ogółem dla gminy Żukowice (wydajność roczna)
 • Wydajność mleka od 1 krowy (litry): 2400
 • Przeciętna waga tucznika (kg): 104
 • Przeciętna liczebność miotu (szt.): 15
 • Ilość jaj od 1 kury (szt.): 140Skup produktów rolnych
 • pszenica (ton): 7 018
 • żyto (ton): 230
 • buraki cukrowe (ton): 18 520
 • ziemniaki (ton): 5 660
 • rzepak (ton): 134
 • mleko (tys. litrów): 107
 • żywiec wołowy (ton): 20
 • żywiec wieprzowy (ton): 674Zagospodarowanie nieczystości stałych

Zagospodarowanie nieczystości stałych
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Potrzeby zalesień i zadrzewień

Potrzeby zalesień i zadrzewień
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Zasoby kopalin

Zasoby kopalin
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Zakwaszenie gleb w gminie ogółem

Zakwaszenie gleb
(kliknij na tabele, aby ją powiększyć)
Dochody i wydatki budżetu gminy Żukowice

Dochody i wydatki