STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start Nasza gmina Miejscowości naszej gminy
niedziela, 07 marca 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY - BRZEG GŁOGOWSKI Drukuj
Spis treści
MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY
BRZEG GŁOGOWSKI
BUKWICA
CZERNA
DANKOWICE
Dobrzejowice
Domaniowice
Glinica
Kamiona
Kłoda
Kromolin
Nielubia
Słone
Szczepów
Zabłocie
Żukowice
Przysiółek Góra św.Anny
Przysiółek Mierzów
Przysiółek Słoćwina
Przysiółek Wiekowice
Przysiółek Zameczno
Wszystkie strony
 
alt

Wieś leżąca w Pradolinie Głogowskiej, 16 km od Głogowa, na lewym brzegu Odry.Wieś nosiła kolejno następujące nazwy: Breg (1222 r.), Brega, bądź Brseger (1305 r.). Najstarsze wzmianki o kościele i rezydencji rycerskiej w Brzegu Głogowskim pochodzą z 1319 r. Właścicielami Brzegu Głogowskiego przez długi czas, bo aż do połowy XVI wieku, byli członkowie rodu von Glaubitz.Jedną z najstarszych budowli ziemi głogowskiej jest kościół parafialny p.w. Bożego Ciała, .znajdujący się w Brzegu Głogowskim. Mimo wielu przeróbek zachowało się wiele elementów XIII-wiecznej architektury romańskiej. W 1929 r. w Brzegu Głogowskim mieszkało 553 protestantów i 76 katolików. We wsi znajduje się dobrze zachowany zespół pałacowy. Pałac usytuowany jest na wzgórzu, stromo opadającym od północy na obszar łąk nad-odrzańskich. Po jego wschodniej stronie położony jest park, pochodzący prawdopodobnie z połowy XIX wieku, choć założenie parkowe istniało już w XVIII stuleciu. Pierwsza rezydencja rycerska powstała w średniowieczu. Najprawdopodobniej jest to dwutraktowy renesansowy dwór z początku XVI wieku, który byt podstawą obecnej budowli. Von Herbstcin przebudował go w latach 1671-1685, powiększając o część południową. Pałac początkowo posiadał szczyty i wieżę. Elewacja południowa, północna i wschodnia zachowały dekoracje płycinowe z drugiej polowy wieku XVII, a w zachodniej części pałacu umieszczony jest ozdobny kamienny portal z drugiej połowy XVIII stulecia.
 
Pałac przebudowywano jeszcze dwukrotnie: w 1866 r. i na początku XX wieku. W tej dwukondygnacyjnej budowli ocalały na parterze (w części północnej i środkowej) pomieszczenia z oryginalnymi sklepieniami. Sień posiada strop zwierciadlany, zaś pomieszczenia części południowej pokryte są stropami. Z drugiej połowy XVIII wieku pochodzą dwie oficyny w portalach, w których wykuto datę 1667. Po wschodniej stronie budowli znajduje się park, pochodzący z połowy XIX wieku, ale samo założenie parkowe jest kilkadziesiąt lat starsze.

Brzeg Głogowski ...  dawniej...

{gallery}naszagmina/miejscowosci/brzeg/brzegw{/gallery}
 


Godnym uwagi w Brzegu Głogowskim jest także kościół wzniesiony z kamienia i cegły. Najstarszymi jego elementami, pochodzącymi z XIII stulecia, są zachowane w całości romańskie mury nawy głównej. Część wschodnia romańskiego założenia składała się z prezbiterium i kolistej absydy. Ściany nawy zdobił arkadowy fryz. Wieżę dobudowano w pierwszej połowie XIV wieku, a trzy stulecia później prezbiterium rozbudowano o dwie kaplice -północną i południową. Kaplice oraz prostokątna absyda posiadają sklepienia krzyżowe bez żebrowe (z bogatą barokową sztukaterią), nawa zaś - żagielkowe. W XVIII wieku dobudowano zakrystię.W wyposażeniu wnętrza, w którym znajdują się fragmenty architektury romańskiej, dominują elementy renesansowe i barokowe. Po stronie północnej położona jest drewniana ambona wykonana w stylu renesansowym. W centralnej części prezbiterium umieszczono na płótnie obraz olejny "Wieczerzy Pańskiej" z pierwszej połowy XVIII wieku, który choć jest w stylu barokowym, posiada renesansowe ramy. W prezbiterium zawieszona jest także srebrna lampa ufundowana przez rodzinę von Canon w 1720 r.

Kościół ... dawniej ... 

{gallery}naszagmina/miejscowosci/brzeg/kwczoraj{/gallery}Najciekawszym elementem wyposażenia kościoła jest znajdujący się w południowej kaplicy ołtarz - epitafium głogowskiego starosty Georga Rudolpha von Zedlitz i jego żony Barbary Wiedelbach. Na uwagę zasługują także nagrobki Wolfa von Glaubitza i jego żony Marii, pochodzące z drugiej połowy XVI wieku, które umieszczono w przedsionku. Po stronie południowej, na ścianie zewnętrznej kościoła wmurowane są epitafia poświęcone pastorowi Spechtowi. Przed głównym wejściem stoi kamienna figurka Matki Bożej, ufundowana w 1691 r. Kościół wraz z cmentarzem otoczony jest murem.

Kościół dziś ... 

{gallery}naszagmina/miejscowosci/brzeg/kdzis{/gallery}


Wieś leży w dorzeczu rzeki Odry. Radnymi sołectwa Brzeg Głogowski są Tomasz Ireneusz Burza i Grażyna Ratowska. Sołtysem wsi jest Pan Mariusz Gliński. We wsi znajduje się szkoła podstawowa, do której uczęszcza młodzież z tutejszej wsi oraz ze wsi Czerna. Przy szkole usytuowany jest również kort tenisowy i boisko do gry w koszykówkę. W Brzegu Głogowski znajduje się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, wieś posiada salą wiejską. Jest to jedna z największych wsi w Gminie Żukowice. Przez Brzeg Głogowski przebiega ważny węzeł kolejowy na trasie Przemyśl - Szczecin. Usytuowany jest tu także dworzec kolejowy. Przez wieś biegnie również ważny węzeł transportu drogowego - droga wojewódzka nr 292.  Mieszkańcy mogą korzystać również z usytuowanej w tej miejscowości filii Biblioteki Publicznej w Nielubi. W Brzegu Głogowskim znajduje się również niewielki park.
 
Brzeg Głogowski dziś ...

{gallery}naszagmina/miejscowosci/brzeg/brzegnowy2{/gallery}


 
Top! Do góry