STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start Nasza gmina Miejscowości naszej gminy
niedziela, 07 marca 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY - Nielubia Drukuj
Spis treści
MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY
BRZEG GŁOGOWSKI
BUKWICA
CZERNA
DANKOWICE
Dobrzejowice
Domaniowice
Glinica
Kamiona
Kłoda
Kromolin
Nielubia
Słone
Szczepów
Zabłocie
Żukowice
Przysiółek Góra św.Anny
Przysiółek Mierzów
Przysiółek Słoćwina
Przysiółek Wiekowice
Przysiółek Zameczno
Wszystkie strony

Nielubia
 

Nielubia niem. NILBAU. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1305 r.- Nelub; 1323 r.- Nyloube; 1352 r.- Neluba.
Kościół fil. p.w. św. Michała. Wzmiankowany w roku 1323.W tym czasie istniała już zapewne obecna gotycka budowla. W XV wieku powiększony o wieżę i zakrystię oraz nakryty sklepieniami. Murowany z kamienia polnego, wieża i szczyt wschodni z cegły o układzie polskim z użyciem układanej w romby zendrówki. Jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, z wieżą od zachodu. Przy prezbiterium od północy zakrystia. Prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym, nawa kolebkowym z lunetami. Zachowane gotyckie ostrołukowe portale w ścianie zachodniej wieży i w przejściu z kruchty pod wieżę do nawy. Wschodni szczyt prezbiterium zdobiony bogato blendami i sterczynami. Wystrój wnętrza późnobarokowy z XVIII wieku.
DOMY nr 37, 40. Zbudowane około połowy XIX wieku. Murowane, parterowe, założone na rzucie wydłużonego prostokąta, nakryte dachami naczółkowymi z licznymi dymnikami.

Nielubia dawniej ...
{gallery}naszagmina/miejscowosci/nielubia/stare{/gallery}


Dzisiejsze sołectwo Nielubia zamieszkuje 563 mieszkańców. Radnymi sołectwa Nielubia są Rafał Wójt oraz Iwona Seweryn, a funkcję sołtysa wsi pełni Ewa Warych. Jest to jedna z największych wsi w Gminie Żukowice. We wsi znajduje się szkoła podstawowa, oraz gimnazjum, do których uczęszcza młodzież ze wsi Bukwica, Dankowice, Glinica, Nielubia., Zabłocie, Kłoda, Kamiona, Słoćwina, Żukowice oraz dzieci ze wsi Gaworzyce - powiat Polkowice. Wieś posiada salę wiejską ( do 1991 roku pełniącą funkcję Gminnego Ośrodka Kultury, którego działalność została zawieszona). We wsi usytuowana jest również Gminna Biblioteka Publiczna z bogato wyposażonym księgozbiorem. W Nielubi mieści się również apteka, ośrodek zdrowia. Usytuowany jest tu także dworzec kolejowy na trasie relacji Głogów - Żagań -Forst. Przez wieś biegnie ważny węzeł transportu drogowego - droga krajowa nr 12. We wsi znajduje się duże boisko sportowe do gry w piłkę nożną i koszykówkę. Działa tu Zakład Usług Mechanicznych SKR Nielubia. Funkcjonują tu również sklepy spożywcze. W Nielubi usytuowane są dwa kościoły.Miejscowość posiada sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz sieć telefoniczną. We wsi znajduje się  oczyszczalnia ścieków. Wieś posiada własne ujecie wody.

Nielubia
Oczyszczalnia Scieków


Nielubia
Stacja Uzdatniania Wody

Nielubia dziś ...
{gallery}naszagmina/miejscowosci/nielubia/nielubianowe2{/gallery} 
Top! Do góry