STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start Nasza gmina Miejscowości naszej gminy
niedziela, 07 marca 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY - Przysiółek Zameczno Drukuj
Spis treści
MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY
BRZEG GŁOGOWSKI
BUKWICA
CZERNA
DANKOWICE
Dobrzejowice
Domaniowice
Glinica
Kamiona
Kłoda
Kromolin
Nielubia
Słone
Szczepów
Zabłocie
Żukowice
Przysiółek Góra św.Anny
Przysiółek Mierzów
Przysiółek Słoćwina
Przysiółek Wiekowice
Przysiółek Zameczno
Wszystkie strony
Przysiółek Zameczno

Zameczno dawniej Samków niem. Buschacker dawniej Samitz. Wieś wzmiankowana w 1305 roku.
Zameczno - cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej.

W 1970 roku, w czasie prac wykopaliskowych w Domaniowicach, pow. Głogów, członkowie ekspedycji archeologicznej odkryli cmentarzysko ciałopalne położone na terenie gruntów wsi Zameczno. Stanowisko zostało zlokalizowane około 500 m. na północ od zabudowań wsi, po południowej stronie drogi Głogów - Zameczno. Ze względu na stałe niszczenie cmentarzyska głęboką orką, a przede wszystkim pracami melioracyjnymi już w tymże roku przystąpiono do badań ratowniczych. W wyniku tych badań wydobyto siedem grobów popielnicowych. Pozyskany materiał zabytkowy wstępnie wydatowano na IV okres epoki brązu (1000 - 800 r.p.n.e.) oraz wczesną epokę żelaza, tzw. okres halsztacki (650 - 400 r.p.n.e.).

Po krótkiej przerwie badania wznowiono latem 1971 r. Miały one nadal charakter wykopalisk ratowniczych. W okresie od czerwca do lipca wydobyto 49 grobów. Wszystkie związane byty z okresem halsztackim. Obrządek pogrzebowy oraz materiał zabytkowy pozwalał wiązać te oraz wcześniejsze groby z ludnością kultury łużyckiej.

Pochówki zalegały na znacznej głębokości - około 80 cm. i stosunkowo dobrze byty zachowane. Większość grobów oprócz popielnic z zasady nakrywano misami odwróconymi dnem do góry, groby były bogato wyposażona w przystawki, często niewielkich rozmiarów. Nie tylko w popielnicach, ale także obok, chociaż rzadziej, znajdowały się pojedyncze ozdoby - najczęściej szpile wykonane z brązu charakterystycznego dla wczesnej epoki żelaza.


Zameczno dziś ...
{gallery}naszagmina/miejscowosci/zameczno/ZamecznoNowe{/gallery}


 
Top! Do góry