STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start Nasza gmina Miejscowości naszej gminy
niedziela, 07 marca 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY - DANKOWICE Drukuj
Spis treści
MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY
BRZEG GŁOGOWSKI
BUKWICA
CZERNA
DANKOWICE
Dobrzejowice
Domaniowice
Glinica
Kamiona
Kłoda
Kromolin
Nielubia
Słone
Szczepów
Zabłocie
Żukowice
Przysiółek Góra św.Anny
Przysiółek Mierzów
Przysiółek Słoćwina
Przysiółek Wiekowice
Przysiółek Zameczno
Wszystkie strony
Dankowice

Dankowice niem. Buchenhang dawniej Denkwitz; 1326 r. Denckwitz. Pierwsza wzmianka o Dankowicach pochodzi z dokumentu wystawionego przez księcia głogowskiego - Przemka w 1326 roku. Z niego to dowiadujemy się, że właścicielem Dankowic (wówczas Denckwitz) był rycerz Lessot von Denechwicz (do ok. 1030r.) Trudno określić, gdzie rezydował ów rycerz, wiadomo natomiast, że siedziba ostatnich jego właścicieli Polów, posiadających wieś do 1945 roku, stoi do dziś. Jest to pałac założony na planie podkowy z niewielkim dziedzińcem w środku (6 / 8 m). Cały budynek jest murowany, dwukondygnacyjny i podpiwniczony, nakryty dachem czterospadowym. Siedmioosiową ścianę frontową urozmaica lekko wysunięty ryzalit, obejmujący trzy osie okien. Ozdobiony jest on pilastrami dźwigającymi trójkątny naczółek. Znajduje się w nim głównym portal dostępny po schodach, nad którym na całej długości ryzalitu rozciąga się listwa zdobiona ornamentem roślinnym. W skrzydle północnym znajdują się drugie drzwi z krużgankiem, przez które wychodziło się do ozdobnego ogrodu, pochodzącego z drugiej połowy XIX wieku. Znajdują się w nim między innymi 150-letnie cisy i buki. Z pozostałych stron pałacu znajdują się zabudowania folwarczne. Od wschodu do kompleksu pałacowego przylega park krajobrazowy (założony w poł. XIX w.), w którym znajdują się dwa stawy. Pałac zbudowano w końcu XVII w. Uczynił to prawdopodobnie rodzina von Kottwitzów rezydujących w Dankowicach od poł. XVII w. aż do 1791 roku, gdy dokumenty wymieniają jako właścicieli tej miejscowości - von Bessewitzów. Rozstali się oni z Dankowicami w 1802 roku na rzecz rodziny Maagerów (wymieniani jeszcze w księgach adresowych w 1930 roku). Po nich majątek przejmują Polowie - ostatni właściciele Dankowic.

Dankowice dawniej ...
{gallery}naszagmina/miejscowosci/dankowice/stare{/gallery}
 
Obecny swój kształt i wystrój pałac zawdzięcza przebudowie w stylu klasycystycznym, jaka miała miejsce na początku XIX wieku.

Dzisiejsze Dankowice zamieszkuje 94 mieszkańców. Radnym sołectwa Dankowice jest Roman Guzek, a sołtysem wsi Maria Świerk. W latach 80 - tych mieścił się tu Zakład Rolny, w którym pracowali niemalże wszyscy mieszkańcy Dankowic. Wieś posiada sieć wodociągową, kanalizacyjnę i telefoniczną. Znajduje się tu rownież park. Przez wieś przebiega droga krajowa nr 12.
 
Dankowice dziś ...
{gallery}naszagmina/miejscowosci/dankowice/dankowicenowe2{/gallery}


 
Top! Do góry