STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start Nasza gmina Miejscowości naszej gminy
sobota, 27 lutego 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY - Dobrzejowice Drukuj
Spis treści
MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY
BRZEG GŁOGOWSKI
BUKWICA
CZERNA
DANKOWICE
Dobrzejowice
Domaniowice
Glinica
Kamiona
Kłoda
Kromolin
Nielubia
Słone
Szczepów
Zabłocie
Żukowice
Przysiółek Góra św.Anny
Przysiółek Mierzów
Przysiółek Słoćwina
Przysiółek Wiekowice
Przysiółek Zameczno
Wszystkie strony

Dobrzejowice

Dobrzejowice dawniej Dobrowice in. Dąbrowice niem. Gutendorf dawniej Doberwitz; 1305 r. - Dobrseiowitz; 1360 r.- Dobirwitz; 1376 r. -
Dobrowitz. Osada neolityczna (3000-2500 l.p.n.e.) Stanowisko jest usytuowane w pobliżu północnych krańców wsi Dobrzejowice. Pierwsze pojedyncze odkrycia dokonane zostały w tym miejscu już przed drugą wojną światową. W wyniku przeprowadzonych w 1982 r. archeologicznych badań powierzchniowych dokonano weryfikacji dawnych odkryć. Ustalono wówczas, że stanowisko zajmuje powierzchnię około 5 ha. Z powierzchni pozyskano liczne ułamki naczyń glinianych z różnych okresów pradziejów. Systematyczne badania wykopaliskowe rozpoczęto w roku 1983 i były one kontynuowane z przerwami do 1998 r. Prace badawcze były prowadzone z ramienia Muzeum w Głogowie. W tym czasie zbadano łącznie około 0,74 ha powierzchni tego stanowiska. Odkryto tutaj wielką osadę ludów ze środkowego okresu neolitu, reprezentujących społeczności wielkiego kręgu kulturowego określanego w archeologii kulturą pucharów lejkowatych. Z tego czasu odsłonięto liczne pozostałości po budowlach naziemnych, ogrodzeniach (palisadach), jamach stanowiących ziemne relikty dawnych półziemianek, piwnic oraz innych obiektów gospodarczych. Pozyskany bardzo liczny materiał zabytkowy reprezentuje różnorodne zajęcia mieszkańców tej osady. Bogaty zbiór kości zwierzęcych wskazuje na hodowlano - rolniczy charakter ich gospodarki. Doskonale wykonane siekierki oraz toporki, jak również ich półfabrykaty oraz kamienie szlifierskie służące do różnych faz ich produkcji wskazują na bardzo wysoko rozwiniętą obróbkę kamienia. Naczynia gliniane różnych wymiarów, często bogato zdobione, pozwalają sądzić, że wykonali je wytwórcy o wielkich na owe czasy umiejętnościach garncarskich. Liczne przęśliki odzwierciedlają zajęcia tkackie. Na podstawie dotychczasowych wyników badań archeologicznych oraz analiz próbek węgla C 14 ustalono, że osada funkcjonowała ona w okresie 3000-2500 l. p.n.e.
Ponadto w trakcie prowadzonych wykopalisk odkryto ślady działalności osiedleńczej ludów z innych okresów pradziejów. W północnej części stanowiska zidentyfikowano pozostałości kurhanu społeczności kultury ceramiki sznurowej ze schyłkowej fazy neolitu (2500-2000 l. p.n.e.). Na tym terenie we wczesnym okresie epoki brązu istniało cmentarzysko ze schyłku kultury unietyckiej (1500 l. p.n.e.). Odkryto z tego czasu kilkanaście grobów szkieletowych zawierających wyposażenie, składające się z ozdób w postaci szpil i bransolet wykonanych z brązu. W środkowym okresie epoki brązu północno - zachodnia i środkowa część stanowiska zajęta była przez osadę ludów kultury łużyckiej. Obszar ten zajmowany był również przez społeczeństwo z okresu wczesnego średniowiecza. Odsłonięto tutaj relikt kurhanu z VII - VIII w. n. e. oraz kilka grobów szkieletowych z XI w. n.e. Część tych ostatnich zawierała poza pochówkiem pojedyncze miniaturowe naczynia gliniane. Duże znaczenie naukowe stanowiska archeologicznego rozpoznanego w Dobrzejowicach spowodowało wpisanie jego obszaru do państwowego rejestru dóbr kultury. 

Dobrzejowice dawniej ... 
{gallery}naszagmina/miejscowosci/dobrzejowice/stare{/gallery}

Dzisiejsze Sołectwo Dobrzejowice zamieszkuje 399 mieszkańców. Do sołectwa należy przysiółek  Wiekowice. Radnymi sołectwa Dobrzejowice są Jarosław Andrzej Szmidt i Skrzypczak Karolina. Sołtysem wsi jest Iwona Szymoniak.
Wieś Dobrzejowice posiada nowo wyremontowaną salę wiejską oraz plac zabaw z boiskami do gry w siatkówke i koszykówkę. Znajduje się tu również jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez wieś biegnie węzeł transportu drogowego - droga wojewódzka nr 292. We wsi funkcjonują także dwa sklepy spożywcze. Znajduje się tu również pomnik wystawiony przez mieszkańców wsi "W 30 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem"

Dobrzejowice dziś ... 

{gallery}naszagmina/miejscowosci/dobrzejowice/dobrzejowicenowe2{/gallery}

W ostatnim czasie wybudowano drogi gminne (w kierunku rzeki Odry).



 
Top! Do góry