STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start Nasza gmina Miejscowości naszej gminy
sobota, 06 marca 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY - Domaniowice Drukuj
Spis treści
MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY
BRZEG GŁOGOWSKI
BUKWICA
CZERNA
DANKOWICE
Dobrzejowice
Domaniowice
Glinica
Kamiona
Kłoda
Kromolin
Nielubia
Słone
Szczepów
Zabłocie
Żukowice
Przysiółek Góra św.Anny
Przysiółek Mierzów
Przysiółek Słoćwina
Przysiółek Wiekowice
Przysiółek Zameczno
Wszystkie strony

Domaniowice

Domaniowice dawniej Magłowice niem. Eschen-hagen Otl dawniej Mangelwitz Buschacker, 1305 r.- Domagnewitz alias Magilwitz; 1360 r. - Mangelwitz.  Osada wczesnośredniowieczna.  W 1969r. ówczesny Powiatowy Konserwator Zabytków Archeologicznych- M. Kaczkowski, ze względu na stałe i systematyczne niszczenie stanowiska archeologicznego przez głęboką orkę, przeprowadził badania wykopaliskowe na terenie gruntów wsi Domaniowice. Stanowisko położone było na łagodnym stoku doliny niewielkiego dopływu Odry, nisko ponad podmokłym dnem. Badania o charakterze ratowniczym polegały na założeniu dwóch wykopów o łącznej powierzchni l ,5 ara. W pierwszym wykopie odkryto dwie jamy wczesnośredniowieczne, które spełniały funkcje gospodarcze, w drugim natomiast resztkę prehistorycznego domu mieszkalnego zniszczonego przez doły służące w czasach współczesnych do kopcowania ziemniaków. Pierwsza z jam o kształcie kolistym z "wypustką" zawierała całe naczynie gliniane - krępe, wysokie o brzegach wychylonych na zewnątrz, ręcznie lepione. Jama druga natomiast, kształtem i wymiarami zbliżona do pierwszej tylko z nieco większą"wypustką", zawierała tylko 25 ułamków naczyń ręcznie lepionych
Na podstawie analizy materiału zabytkowego (całe naczynia oraz fragmenty) archeolodzy ustalili, że osada wczesnośredniowieczna zamieszkana była w VII w. n.e., czyli w tzw. młodszym horyzoncie wczesnosłowiańskim (faza II). Osada w Domaniowicach funkcjonowała równocześnie z inną, o podobnym charakterze, w Kromolinie i obok trzech tego rodzaju stanowisk w Żukowicach należy do najstarszych siedzib Słowian nie tylko na Śląsku, ale i w Polsce.
Dzisiejsze Domaniowice zamieszkuje 115 mieszkańców. W skład sołectwa wchodzi przysiółek Zameczno. Radnym sołectwa Domaniowice jest Katarzyna Biernik. Funkcję sołtysa  pełni Iwona Biernik-Cielecka. 

W Domaniowicach mieści się sala wiejska. Wieś posiada sieć wodociągową, gazową oraz telefoniczną.

{gallery}naszagmina/miejscowosci/domaniowice/domaniowicenowe2{/gallery} 
Top! Do góry