STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start Nasza gmina Miejscowości naszej gminy
niedziela, 07 marca 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY - Glinica Drukuj
Spis treści
MIEJSCOWOŚCI NASZEJ GMINY
BRZEG GŁOGOWSKI
BUKWICA
CZERNA
DANKOWICE
Dobrzejowice
Domaniowice
Glinica
Kamiona
Kłoda
Kromolin
Nielubia
Słone
Szczepów
Zabłocie
Żukowice
Przysiółek Góra św.Anny
Przysiółek Mierzów
Przysiółek Słoćwina
Przysiółek Wiekowice
Przysiółek Zameczno
Wszystkie strony

Glinica

Glinica dawniej Ględzin niem. Gleinitz Otl Haselquell 1335 r. -Glinitz; 1414 r.- Gleiniz. Miejscowość leżąca u podnóża Grzbietu Dalkowskiego na terenie gminy Żukowice, 9 km na południowy - zachód od Głogowa. W źródłach średniowiecznych wzmiankowana pod nazwami Glinitz (1335 r.) oraz Gleinitz ( 1414 r.). Miejscowość kontynuuje jednak dużo wcześniejsze tradycje osadnicze. W 1905 r. podczas prac ziemnych robotnicy odkryli cmentarzysko prehistoryczne. Znalezisko archeologiczne zaszeregowano do I epoki brązu (1900- 1450 r.p.n.e.) kultury unietyckiej. Odkryto wówczas naczynia gliniane ( czarka, miska, pucharek oraz naczynia bez określonej przynależności typologicznej) i pozyskano sześć szpil brązowych z czterech grobów.
Od 1446 roku właścicielem wioski byli członkowie rodu von Niebelschütz. W ich posiadaniu Glinica znajdowała się aż do czasów II wojny światowej. Pierwszy obiekt pałacowy wzniesiono w Glinicy w XVI wieku. Źródła podają, że uległ on zniszczeniu podczas wojny trzydziestoletniej. W pierwszej połowie XVIII wieku pałac został przebudowany w stylu wczesnobarokowym. Przebudowa barokowa nie zmieniła jednak renesansowego charakteru rezydencji. Wprowadziła jedynie nowe elementy architektonicznego wystroju w postaci ażurowej balustrady mostu i kamiennego zwieńczenia portalu z tablicą inskrypcyjną, flankowaną przez dwa delfiny.

Glinica dawniej ...
{gallery}naszagmina/miejscowosci/glinica/stare{/gallery}
 
W wyniku renowacji przeprowadzonej w roku 1900 forma zewnętrzna budynku uległa przekształceniu wskutek zmiany kształtu dachu. Wprowadzono faliste szczyty i lukarny oraz dobudowano kryty balkon (loggia) od zachodu, a od południa szeroki taras. Wtedy też część elementów portalu (archiwolta) po przebudowie została wykorzystana do budowy kominka znajdującego się wewnątrz.
Pałac obiekt założony na rzucie prostokąta o wymiarach 20 x 30 metrów, murowany z kamienia i cegły, z zachowanym trójdzielnym układem. Piętrowy z trzecią kondygnacją w użytkowym poddaszu, dwutraktowy z sienią przelotową. Większość pomieszczeń na parterze posiada renesansowe sklepienia kolebkowe z lunetami, w sieni zdobione dekoracją okuciową.

Pod koniec XVII wieku w pobliżu pałacu powstał park otoczony wałami ziemnymi. Na początku XX wieku w centralnej części parku wybudowano kolistą ujeżdżalnię koni. W sąsiedztwie (na północ od pałacu) usytuowano zabudowania folwarczne. Wśród tej zabudowy wyróżniają się dwa budynki klasycystyczne zbudowane w pierwszej ćwierci XIX wieku ( na jednym data 1823). Oba są murowane z cegły, parterowe, prostokątne nakryte dachami naczółkowymi. Na północ od pałacu na wzgórzu znajduje się cmentarz dawnych właścicieli Glinicy von Niebelschützów. Obecnie pałac został zamknięty, gdyż zdewastowany i porośnięty drzewami grozi zawaleniem. Użytkowane są natomiast zabudowania folwarczne

Glinica
Glinica - pałac stan obecny


Sołectwo Glinica obecnie zamieszkuje 132 mieszkańców. Radnym wspólnym dla sołectwa Glinica i Zabłocie jest Agnieszka Madejczyk-Rutkowska. Sołtysem wsi Glinica jest Grzegorz Białka. Glinica jest jedną z mniejszych wsi w gminie. Po 1994 roku działał tu Zakład Rolny. Wieś posiada remizę strażacką. We wsi znajduje się sklep spożywczy.
Glinica jest wsią całkowicie zwodociągowaną, posiada kanalizację oraz dobrze rozwiniętą sieć telefoniczną.
 
Glinica dziś ...
{gallery}naszagmina/miejscowosci/glinica/glinicanowe2{/gallery}


 
Top! Do góry