STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start Oświata, Kultura i Sport Nasze szkoły
środa, 03 marca 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
NASZE SZKOŁY Drukuj
środa, 04 stycznia 2017
Spis treści
NASZE SZKOŁY
Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim
Szkoła Podstawowa w Nielubi
Wszystkie strony
Na terenie Gminy Żukowice działają następujące szkoły:
 • Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim
  67-231 Żukowice
  tel. 831-41-27     
  Dyrektor Szkoły: mgr Katarzyna Kraus 

 • Szkoła Podstawowa w Nielubi
  67-231 Żukowice
  tel. 831-42-10
  Dyrektor Szkoły: mgr Ewa ChlebickaSzkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim   

http://www.spbrzegglog.szkolnastrona.pl/

 • Dyrektor szkoły: mgr Katarzyna Kraus
 • Liczba uczniów: 68 Liczba oddziałów:  6 + oddział zerowy
 • Ogółem nauczycieli zatrudnionych w szkole: 13
Kontakt: tel. 831-41-27      

Szkoła położona jest w niewielkiej odległości od drogi wojewódzkiej Głogów - Nowa Sól  /bezpieczne dojście do szkoły/. Obiekt szkolny obejmuje obszar 0,80 ha. Szkoła została zbudowana w latach 50-tych. Od 1999 r. ma status 6 - letniej Szkoły Podstawowej. Posiada: 6 klasopracowni, salę komputerową, salę gimnastyczną, pracownię do nauczania techniki, bibliotekę z czytelnią, świetlicę. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny, ognisko muzyczne. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie i nauczają zgodnie z kwalifikacjami. Klasy są nieliczne co stwarza możliwość pracy indywidualnej. Uczniowie uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka rosyjskiego. Szkoła ma swoje tradycje np:
 • Ślubowanie klas I
 • Wieczór andrzejkowy
 • Jasełka bożonarodzeniowe
 • Dzień Wiosny
 • Dzień Sportu połączony z Dniem Dziecka
W szkole działa Szkolne Koło PCK, Koło Ekologiczne, SKO, Samorząd Uczniowski. Placówka nasza współpracuje z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną w Głogowie, z Komisariatem Policji w Żukowicach, Radą Rodziców i Samorządem Terytorialnym.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w konkursach rejonowych i wojewódzkich. zdobywając nagrody.

Większość absolwentów kontynuuje naukę w szkołach-średnich, a wielu także studiuje na wyższych uczelniach.
Placówka nasza wyposażona jest w sprzęt audiowizualny i inne pomoce dydaktyczne posiadamy mikroskop elektroniczny, komputery. magnetowidy, magnetofony, videotekę. Biblioteka szkolna jest ciągle wzbogacana o nowości wydawnicze.

Walory położenia szkoły: dużo zieleni /drzewa owocowe, iglaki, krzewy ozdobne/ doskonałe miejsce do rekreacji i wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, pełno wymiarowe boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki nożnej, koszykowej, kort tenisowy

Placówka jest w trakcie wymiany instalacji c.o wodno - kanalizacyjnej i c.w.
W przyszłości przejście z ogrzewania węglowego na gazowe.


Szkoła Podstawowa im. KEN w Nielubi
Kontakt:
tel. 76 8314210

 •   Dyrektor szkoły: mgr Ewa Chlebicka
 •   Liczba uczniów: 152
 •   Liczba oddziałów: 9
 •   Ogółem nauczycieli zatrudnionych w szkole: 15

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi to szkoła publiczna. Jej organem prowadzącym jest Gmina Żukowice, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Dolnośląski Kurator Oświaty. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Statutowe cele i zadania szkoły realizowane są z uczniami w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, we współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę. Placówka posiada certyfikat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”. Prowadzi działalność oświatową w oparciu o własną misję, wizję rozwoju i wizję absolwenta. Do Szkoły Podstawowej w Nielubi uczęszczają dzieci z miejscowości Bukwica, Glinica, Dankowice, Kamionna, Kłoda, Nielubia, Słoćwina, Wierzchowice, Zabłocie, Żukowice. Wszystkie dzieci zamiejscowe dowożone są autobusami w ramach dowozów szkolnych zorganizowanych przez Gminę Żukowice. Liczba uczniów na przestrzeni ostatnich lat jest zmienna i waha się w granicach 130 - 160. Nauczanie jest jednozmianowe, odbywa się w oparciu o nowoczesne metody, z użyciem pomocy dydaktycznych, a także komputerów i sprzętu multimedialnego. Na kadrę pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi składają się nauczyciele z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym. Wielu z nich ukończyło studia podyplomowe i posiada kwalifikacje do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. Nauczyciele stale dokształcają się, uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia.

Aktualne wydarzenia z życia szkoły dostępne na stronach:

https://pl-pl.facebook.com/spnielubia/
http://www.spnielubia.szkolnastrona.pl/
 
Top! Do góry