STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start Oświata, Kultura i Sport Nasze szkoły
środa, 03 marca 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
NASZE SZKOŁY - Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim Drukuj
środa, 04 stycznia 2017
Spis treści
NASZE SZKOŁY
Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim
Szkoła Podstawowa w Nielubi
Wszystkie strony

Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim   

http://www.spbrzegglog.szkolnastrona.pl/

  • Dyrektor szkoły: mgr Katarzyna Kraus
  • Liczba uczniów: 68 Liczba oddziałów:  6 + oddział zerowy
  • Ogółem nauczycieli zatrudnionych w szkole: 13
Kontakt: tel. 831-41-27      

Szkoła położona jest w niewielkiej odległości od drogi wojewódzkiej Głogów - Nowa Sól  /bezpieczne dojście do szkoły/. Obiekt szkolny obejmuje obszar 0,80 ha. Szkoła została zbudowana w latach 50-tych. Od 1999 r. ma status 6 - letniej Szkoły Podstawowej. Posiada: 6 klasopracowni, salę komputerową, salę gimnastyczną, pracownię do nauczania techniki, bibliotekę z czytelnią, świetlicę. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny, ognisko muzyczne. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie i nauczają zgodnie z kwalifikacjami. Klasy są nieliczne co stwarza możliwość pracy indywidualnej. Uczniowie uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka rosyjskiego. Szkoła ma swoje tradycje np:
  • Ślubowanie klas I
  • Wieczór andrzejkowy
  • Jasełka bożonarodzeniowe
  • Dzień Wiosny
  • Dzień Sportu połączony z Dniem Dziecka
W szkole działa Szkolne Koło PCK, Koło Ekologiczne, SKO, Samorząd Uczniowski. Placówka nasza współpracuje z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną w Głogowie, z Komisariatem Policji w Żukowicach, Radą Rodziców i Samorządem Terytorialnym.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w konkursach rejonowych i wojewódzkich. zdobywając nagrody.

Większość absolwentów kontynuuje naukę w szkołach-średnich, a wielu także studiuje na wyższych uczelniach.
Placówka nasza wyposażona jest w sprzęt audiowizualny i inne pomoce dydaktyczne posiadamy mikroskop elektroniczny, komputery. magnetowidy, magnetofony, videotekę. Biblioteka szkolna jest ciągle wzbogacana o nowości wydawnicze.

Walory położenia szkoły: dużo zieleni /drzewa owocowe, iglaki, krzewy ozdobne/ doskonałe miejsce do rekreacji i wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, pełno wymiarowe boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki nożnej, koszykowej, kort tenisowy

Placówka jest w trakcie wymiany instalacji c.o wodno - kanalizacyjnej i c.w.
W przyszłości przejście z ogrzewania węglowego na gazowe.

 
Top! Do góry