STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start Oświata, Kultura i Sport Nasze szkoły
środa, 03 marca 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
NASZE SZKOŁY - Szkoła Podstawowa w Nielubi Drukuj
środa, 04 stycznia 2017
Spis treści
NASZE SZKOŁY
Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim
Szkoła Podstawowa w Nielubi
Wszystkie strony
Szkoła Podstawowa im. KEN w Nielubi
Kontakt:
tel. 76 8314210

  •   Dyrektor szkoły: mgr Ewa Chlebicka
  •   Liczba uczniów: 152
  •   Liczba oddziałów: 9
  •   Ogółem nauczycieli zatrudnionych w szkole: 15

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi to szkoła publiczna. Jej organem prowadzącym jest Gmina Żukowice, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Dolnośląski Kurator Oświaty. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Statutowe cele i zadania szkoły realizowane są z uczniami w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, we współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę. Placówka posiada certyfikat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”. Prowadzi działalność oświatową w oparciu o własną misję, wizję rozwoju i wizję absolwenta. Do Szkoły Podstawowej w Nielubi uczęszczają dzieci z miejscowości Bukwica, Glinica, Dankowice, Kamionna, Kłoda, Nielubia, Słoćwina, Wierzchowice, Zabłocie, Żukowice. Wszystkie dzieci zamiejscowe dowożone są autobusami w ramach dowozów szkolnych zorganizowanych przez Gminę Żukowice. Liczba uczniów na przestrzeni ostatnich lat jest zmienna i waha się w granicach 130 - 160. Nauczanie jest jednozmianowe, odbywa się w oparciu o nowoczesne metody, z użyciem pomocy dydaktycznych, a także komputerów i sprzętu multimedialnego. Na kadrę pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi składają się nauczyciele z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym. Wielu z nich ukończyło studia podyplomowe i posiada kwalifikacje do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. Nauczyciele stale dokształcają się, uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia.

Aktualne wydarzenia z życia szkoły dostępne na stronach:

https://pl-pl.facebook.com/spnielubia/
http://www.spnielubia.szkolnastrona.pl/


 
Top! Do góry