STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start PIORIN KOMUNIKATY Azbest NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
niedziela, 07 marca 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Drukuj
środa, 07 stycznia 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach programu "Program priorytetowy NFOŚiGW cz. 2) usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice planuje się zrealizować w 2015 roku, a warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12 stycznia 2015 r.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.UWAGA – Gmina nie będzie finansować 15% kosztów osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148, w pokoju  13 na I piętrze, telefon 76 831 42 41, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Ww. wniosek, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania oraz zobowiązanie do złożenia wniosku (aktualizacji), po otrzymaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Należy również pamiętać, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Administracji Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Głogowie.
 
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone!

Uwaga: o złożenie wniosku proszeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Żukowice, którzy są zainteresowani wykonaniem ww. prac wyłącznie w 2015 roku!
 
Wniosek do pobrania
 
Top! Do góry