STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start PIORIN KOMUNIKATY Azbest DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW WE WROCŁAWIU NA USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY ŻUKOWICE
niedziela, 07 marca 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW WE WROCŁAWIU NA USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 21 marca 2016
altInformujemy, że w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2016 roku w kwocie 18.360,00 zł. Łączna wartość zadania wyniesie 21.600,00 zł.

Wobec powyższego, będzie możliwe sfinansowanie mieszkańcom naszej gminy (Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 26 stycznia 2016 r.) usługi usuwania wyrobów zawierających azbest, polegającej na: 1) demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku, 2) usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W ramach powyższego zadania planuje się usunąć ok. 36 MG wyrobów zawierających azbest.

Jednocześnie informujemy, że dnia 1 kwietnia br. o godzinie 10.00 zostanie zorganizowane spotkanie w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice z Wnioskodawcami, w celu przeprowadzenia sprawnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na usunięciu azbestu. Serdecznie zapraszamy Wnioskodawców.

 
 
Top! Do góry