STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start PIORIN KOMUNIKATY Azbest MNIEJ AZBESTU NA TERENIE GMINY
sobota, 06 marca 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
MNIEJ AZBESTU NA TERENIE GMINY Drukuj
środa, 21 września 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, że zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2016 roku.

Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu wyrobów zawierających azbest  wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.

 W wyniku realizacji przedmiotowego zadania z 10 nieruchomości na terenie gminy usunięto 29,68 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym pochodzących z demontażu – 15,18 Mg i z zebrania – 14,50 Mg. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14 606,29 zł, w tym 85% dofinansowania w formie dotacji.

Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

alt alt
 
Top! Do góry