STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
niedziela, 14 kwietnia 2024
ZAWIADOMIENIE – XV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 03 lutego 2020
Zawiadamiam,  że w dniu  06 lutego 2020 r. o godz. 14:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się XV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żukowice na lata 2020-2030
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/110/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2020 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2020-2028
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w zakresie działek nr 22/4 i 24 w obrębie Nielubia
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w zakresie działek nr     750 i 752 w obrębie Żukowice
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w zakresie działki nr     234/10 w obrębie Domaniowice
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w zakresie budynku garażu zlokalizowanego na działce nr 228/6 w obrębie Nielubia
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w zakresie budynku garażu zlokalizowanego na działce nr 228/8 w obrębie Nielubia
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w zakresie budynku garażu zlokalizowanego na działce nr 228/10 w obrębie Nielubia
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w zakresie budynku garażu zlokalizowanego na działce nr 228/12 w obrębie Nielubia
20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowice – lokal mieszkalny o adresie Nielubia 49/6
21. Interpelacje radnych
22. Sprawy różne
23. Zamknięcie sesji


PrzewodniczącyRady Gminy
/-/ Jarosław Szmidt
 
Top! Do góry