STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
niedziela, 14 kwietnia 2024
ZBIÓRKI HARCERSKIE W GMINIE ŻUKOWICE RUSZYŁY NA CAŁEGO Drukuj
piątek, 07 lutego 2020
„Rude Kamienie”  i „Zawiszacy” - tak nazywają się drużyny harcerskie, które działają przy Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim oraz przy wsparciu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi.

13. Drużyna Harcerska RUDE KAMIENIE działa pod opieką drużynowej Małgorzaty Geisler.  W jej szeregach jest 18 osób. Bohaterem Drużyny jest Jan Bytnar ps RUDY, jeden z bohaterów książki „Kamienie na szaniec”.

12. Drużyna ZAWISZACY  działa pod opieka drużynowej Marzenny Kopczyńskiej.  W szeregach drużyny jest 15 osób, uczniów klas IV-VI.

Zespoły zanim złożą Przyrzeczenie Harcerskie musza zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności.

CEL NADRZĘDNY DZIAŁALNOŚCI DRUŻYN HARCERSKICH: Kształtowanie osobowości harcerzy według Prawa Harcerskiego.

 CELE GŁÓWNE:

integracja drużyn,

pogłębianie szacunku dla innych ludzi, a przede wszystkim do osób starszych,

kształtowanie szacunku do symboli, poznawanie historii, tradycji, obrzędów ZHP, 

nauka ponoszenia konsekwencji za własne czyny,

doskonalenie wiedzy i umiejętności harcerzy z zakresu technik harcerskich,

  Przyrzeczenie Harcerskie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań, wygaszanie niepożądanych;

rozwijanie różnych sfer osobowości;

• kształtowanie, rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych;

rozwijanie umiejętności i sprawności niezbędnych w codziennym życiu;

kształtowanie nawyków samoobsługi i postaw akceptowanych przez normy społeczne;

umożliwienie poznawania najbliższego środowiska społeczno-kulturowego, przygotowanie harcerzy do pełnienia różnych ról, poprzez uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym;

rozwijanie wrażliwości na poznawanie i obcowanie z przyrodą;

• stymulowanie i rozwijanie sprawności fizycznej;

rozwijanie twórczej aktywności poprzez muzykę, plastykę i taniec.
 

POZDRAWIAMY WSZYSTKICH, KTÓRZY BYLI LUB BĘDĄ HARCERZAMI: CZUWAJ!!!GALERIA ZDJĘĆ

 
Top! Do góry