STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
sobota, 24 lutego 2024
ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Drukuj
poniedziałek, 02 marca 2020
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi ogłaszają zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci, które 2020 roku kończą 6 lat, obowiązek szkolny dotyczy dzieci, które w 2020 roku ukończą 7 roku życia (prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – mają także dzieci od 6 roku życia,pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego).

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 2 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku w sekretariacie szkoły, tam też można uzyskać dodatkowe informacje dotyczących zapisów.
 
Top! Do góry