STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
niedziela, 14 kwietnia 2024
PODPISANO UMOWY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA Drukuj
wtorek, 12 maja 2020
Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że podpisano umowy z wszystkimi osobami, które zadeklarowały chęć udziału i pozytywnie przeszły weryfikację wniosków w gminnym programie na przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Żukowice.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja starego źródła ciepła.

Dofinansowaniem jest objęta wyłącznie wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła:
- kotły gazowe;
- kotły na lekki olej opałowy;
- piece zasilane prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne;
- kotły węglowe 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
- kotły na biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
- pompy ciepła

Dotacja została udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup  i montaż nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż:
a) dla domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego – 3.000,00 zł;
b) dla domu wielorodzinnego  - 5.000,00 zł.

Celem programu jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza pochodzących z indywidualnych źródeł ciepła oraz poprawa jakości powietrza na terenie gminy. Osoby biorące udział w programie będą miały czas do 30 września 2020 r.  na rozliczenie się z realizacji zadania.


Szacowana łączna kwota dofinansowania  udzielona przez Gminę Żukowice wynosi 50.000,00 zł, zaplanowano wymianę 16 pieców.

 
Top! Do góry