STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
poniedziałek, 04 grudnia 2023
STYPENDIUM WÓJTA GMINY ŻUKOWICE – PRZYPOMINAMY, ŻE NABÓR WNIOSKÓW TRWA DO 31 LIPCA Drukuj
środa, 22 lipca 2020
Przypominamy, że do końca lipca (tj. do 31.07.2020 r.) trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce zarówno dla uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Żukowice jak i dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Żukowice w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Wójta Gminy Żukowice.

Szczegółowe kryteria
przyznawania Stypendium Wójta Gminy Żukowice, znajdują się w UCHWALE NR IX/75/2019 RADY GMINY Żukowice (do pobrania poniżej).

Wysokość przyznanego stypendium, uzależniona będzie od posiadanych środków w budżecie Gminy Żukowice na ten cel oraz liczby wniosków złożonych w terminie i zaakceptowanych do przyznania stypendium.
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży utworzony został z inicjatywy wójta Krzysztofa Wołoszyna. Zdolni uczniowie szkół podstawowych mogą liczyć na wsparcie w rozwijaniu swoich umiejętności. Stypendia Wójta Gminy będą przyznawane po zakończeniu roku szkolnego, a ich wręczenie nastąpi na uroczystej Gali.
 
Załączniki do pobrania:
 
Top! Do góry