STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
niedziela, 14 kwietnia 2024
ZMIANY ZASAD SZACOWANIA SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH – SUSZA 2020 Drukuj
piątek, 24 lipca 2020
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03 czerwca 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1009)  zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji.

Informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych w 2020 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem:
 

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych suszą składany za pomocą aplikacji publicznej producent rolny będzie opatrywać podpisem zaufanym.

 
Top! Do góry