STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
poniedziałek, 04 grudnia 2023
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 r. - TERMIN OD 03.08.2020 R. DO 31.08.2020 R. Drukuj
poniedziałek, 03 sierpnia 2020
Uprzejmie informujemy, że od 3 do 31 sierpnia 2020 r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Żukowice wnioski  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca  2020 r . w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok.

 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W 2020 roku stawka zwrotu wynosi 1,00 zł  na 1 litr zakupionego oleju napędowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej www.zukowice.pl.   Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. 076 831-42-41 wew. 43 lub osobiście w Urzędzie Gminy Żukowice.

Do pobrania:
 


 
Top! Do góry