STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
niedziela, 14 kwietnia 2024
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
czwartek, 30 lipca 2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice dla obszaru realizacji szybu GG-2 wraz z niezbędnymi powiązaniami infrastrukturalnymi i komunikacyjnymi.

Z dokumentami można zapoznać się w dniach od 6 sierpnia 2020 r. do 3 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice, w godzinach od 8:00 do 14:00. Projekt zmiany Studium będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Żukowice (www.zukowice.pl) oraz w BIP Urzędu Gminy Żukowice.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r., w Urzędzie Gminy Żukowice, w sali nr 1, o godz. 12:00.

szczegóły na stronie BIP
 
Top! Do góry