STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
niedziela, 14 kwietnia 2024
ZAWIADOMIENIE – XX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 03 sierpnia 2020

Zawiadamiam,  że w dniu  06 sierpnia 2020 r. o godz. 16:30  na sali wiejskiej w Nielubi odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2020 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żukowice na rok szkolny 2020/2021
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy w formie bezprzetargowej w zakresie działki nr 22/37 w obrębie Nielubia
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
14.    Interpelacje radnych.
15.    Sprawy różne.
16.    Zamknięcie sesji.


                                                           Przewodniczący  Rady Gminy
                                                                  /-/ Jarosław Szmidt
 
 
Top! Do góry