STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
poniedziałek, 04 grudnia 2023
BĘDĄ NOWE DROGI W ZAMECZNIE I BUKWICY Drukuj
środa, 05 sierpnia 2020
Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział we Wrocławiu na przejęcie dróg na rzecz Gminy w m. Zameczno oraz Bukwica. Wraz z przekazaniem działek drogowych Gmina otrzyma wsparcie finansowe na remont przejmowanych dróg w wysokości blisko 180.000,00 zł. Wartość łączna zadań to kwota 255.000,00 zł. Gmina Żukowice po wyłonieniu w postepowaniu przetargowym wykonawcy zadania podpisała już umowę na realizację przedmiotowych inwestycji, których rozpoczęcie planowane jest już we wrześniu, a zakończenie planowane jest na wrzesień tego roku. 

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Bukwica zaplanowano z podziałem na dwa etapy: Pierwszy etap drogowy zakłada wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 36 m zlokalizowanej w granicy działki o nr 133/4 obręb Bukwica o obecnej nawierzchni żużlowo-szutrowej posiadającej zmienną szerokość 4,00-14,00 m. Ponadto w ramach zadania planuje się wykonać pobocza utwardzone przepuszczalne o szerokości max. 0,75 m. Drugi etap wod.-kan. zakłada : „Modernizację przyłączy wodociągowych w m. Bukwica” polegającą na ich wymianie na dz. nr 133/3, 133/4, 133/5 i 133/6 obręb Bukwica.

Wartość inwestycji w Bukwicy to kwota blisko 100 000,00 zł z czego pomoc finansowa od KOWR to kwota do 77 000,00 zł

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Zameczno zaplanowano również z podziałem na dwa etapy: pierwszy etap drogowy zakłada wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 105 m, zlokalizowanej w granicy działki o nr 234/1 obręb Domaniowice o obecnej nawierzchni żużlowo-szutrowej posiadającej szerokość ok. 4,00 m. Ponadto w ramach zadania planuje się wykonać pobocza utwardzone przepuszczalne o szerokości max. 0,75 m. Drugi etap wod.-kan. obejmuje „Modernizację sieci i przyłączy wodociągowych w m. Zameczno” polegającą na ich wymianie w następującym zakresie: sieć wodociągowa na dz. nr 234/9, 234/1, 234/14 obręb Zameczno oraz przyłącza wodociągowe na dz. nr 234/3, 234/14 i 234/1 obręb Zameczno.

Wartość inwestycji w Zamecznie to kwota blisko 155 000,00 zł  z czego pomoc finansowa od KOWR to kwota do 98 500,00 zł

Galeria zdjęć
 
Top! Do góry