STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
poniedziałek, 04 grudnia 2023
WYZNACZONO TERMIN ODBIORU FOLII ROLNICZYCH - PRZYPOMNIENIE DLA ROLNIKÓW Drukuj
piątek, 07 sierpnia 2020
Informujemy, że ustalono termin odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na dzień 11.08.2020 r. (wtorek). Odbiór rozpocznie się od godz. 9:00 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nielubi.
Przypominamy, że odpady muszą być dowiezione przez rolników we własnym zakresie i  na własny koszt.

Ważne:

1.Odpady muszą być posortowane zgodnie z rodzajami podanymi w zgłoszeniu.
2.Odpady muszą być oczyszczone z błota i ziemi.
3.Odpady należy zapakować w worki Big - Bag.

Wszyscy zainteresowani, którzy deklarowali udział w przedsięwzięciu w momencie dostarczenia odpadów będą zobowiązani okazać dowód tożsamości.
Ponadto rolnicy ustawowo zobowiązani do dokonania wpisu do BDO (tj. powyżej 75 ha) przed przywozem odpadów  zobligowani są do wygenerowania z systemu BDO,  karty przekazania odpadów na kod 15 01 02 wraz z orientacyjną ich wagą wyrażoną w tonach.

UWAGA ! Jeśli w wyznaczonym terminie złożono wpis do BDO ale jeszcze go nie uzyskano – w dniu odbioru należy mieć ze sobą  prawidłowo wypełniony aktualny wzór KPO w 2 egzemplarzach.

Zadanie będzie realizowane dzięki wsparciu finansowemu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.  Do unieszkodliwienia zaplanowano usuniecie około 50 Mg odpadów.

Zadanie będzie wykonywane przez firmę:  „Jopek Recykling” Jopek Dawid, Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyce.

Do pobrania:
1. Wzór KPO
 
Top! Do góry