STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
niedziela, 14 kwietnia 2024
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU Z DNIA 28.09.2011 Drukuj
środa, 28 września 2011
ImageWójt Gminy Żukowice, działając w oparciu o § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w  (Dz.U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuje.
 W dniu 28 września 2011 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Żukowice odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z następujących działek:


Obręb Żukowice:
  działka nr  458/1 o pow. 0,8705 ha, KW 16663
  działka nr 678 o pow. 0,6108 ha, KW 25097
  działka nr 675 o pow. 0,2681 ha, KW 25097
  działka nr 670/5 o pow. 0,0335 ha, KW 25097
  działka nr 670/10 o pow. 0,0317 ha, KW 25097
  działka nr 695/4 o pow. 0,0727 ha, KW 25097
  działka nr 668 o pow. 0,0699 ha, KW 25097
  działka nr 698/3 o pow. 0,0737 ha, KW 25097
  działka nr 673 o pow. 0,7735 ha, KW 25097
  działka nr 709/1 o pow. 0,31 ha, KW 25097
  działka nr 670/3 o pow. 0,1662 ha, KW 25097
  działka nr 670/16 o pow 0,0599 ha, KW 25097

Obręb Brzeg Głogowski .
  działka nr 12 o pow.  0,92 ha, KW 25572

Obręb Kłoda
  działka nr 412 o pow. 0,0331 ha, KW 25575

cena wywoławcza netto 2.970.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

zgłosił się jeden kandydat na nabywcę, osiągnięto najwyższą kwotę netto 2999700,00 zł
słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100.

nabywcą nieruchomości jest KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie


Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 7 dni oraz umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Żukowice.
 
Top! Do góry