STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
niedziela, 14 kwietnia 2024
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. Drukuj
piątek, 30 września 2011

Image Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żukowice uchwały nr XXXIII/193/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.                                                                                                        Wójt Gminy 
                                                                                               Krzysztof Wołoszyn

    

 
Top! Do góry