STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
niedziela, 14 kwietnia 2024
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Drukuj
czwartek, 06 sierpnia 2015
Spis treści
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
Brzeg Głogowski
Brzeg Głogowski - folwarczny
Bukwica
Bukwica - folwarczny
Czerna
Czerna - folwarczny
Czerna - zamkowy
Dankowice
Dankowice - dworski
Dobrzejowice
Dobrzejowice - folwarczny
Domaniowice
Glinica
Glinica - pałacowy
Góra Św. Anny
Kamiona
Kamiona - zespół dworski
Kromolin
Kromolin - pałacowy
Kłoda
Nielubia
Szczepów
Szczepów - folwarczny
Szczepów - pałacowy
Słone
Słoćwina
Zabłocie
Zabłocie - folwarczny
Zameczno
Zameczno - folwarczny
Żukowice
Żukowice - folwarczny
Żukowice - pałacowy
Wszystkie strony
Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Żukowice


BRZEG GŁOGOWSKI

1. cmentarz przykościelny

2. kościół

3. mur cmentarny

4. nr 10

5. nr 11

6. nr 12

7. nr 13

8. nr 14

9. nr 16

10. nr 22

11. nr 25

12. nr 30

13. nr 31

14. nr 32

15. nr 33

16. nr 34

17. nr 35

18. nr 36

19. nr 38 gosp.

20. nr 38

21. nr 42

22. nr 43

23. nr 45

24. nr 53

25. nr 54

26. nr 55 gosp.

27.nr 55

28. nr 60

29 .nr 61

30. nr 62

31. nr 65 gosp.

32. nr 65

33. nr 66

34. nr 70 gosp.

35. nr 70

36. nr 71

37. nr 75 gosp.

38. nr 75

39. nr 85

40. nr 88

41. nr 92 gosp.

42. nr 92

43. nr 94 gosp.

44. nr 94

45. plebania

46. układ ruralistyczny

47. stacja kolejowa


BRZEG GŁOGOWSKI - FOLWARCZNY

1. nr 60

2. gorzelnia

3. magazyn

4.magazyn obora

5. obora 1

6. obora 2

7. park

8. piekarnia

9. stelmacharnia


10. stodoła

11. słodownia

12. zespół

13. pałac

14. oficyna mieszkalna II S

15. oficyna mieszkalna I N

16. kotłownia

17. budynek mieszkalny


BUKWICA

1. teren pocmentarny

2. budynek gospodarczy

3. budynek mieszkalny sześciorak

4. nr 13

5. nr 14 gosp.

6. nr 14 mieszk. gosp.

7 nr 20

8. nr 22

9 . nr 28

10. układ ruralistyczny


BUKWICA - FOLWARCZNY

1. budynek mieszkalny nr 6a

2. bud. gosp. obecnie mieszkalny

3. bud. gospodarczy 3

4. bud. gospodarczy 4

5. bud. inwent. gosp. 4

6. bud. pomoc krochm.

7. fontanna

8. gołębnik

9. obora ze spichlerzem

10. spichlerz krochmalnia

11. spichlerz kuźnia

12 spichlerz ze stodołą

13. stajnia

14. stodoła 1

15. stodoła 2

16. bud. gospodarczy 1

17. bud. gospodarczy 2

18. bud. inwent. gosp. 2


19 bud. inwent .gosp. 3

20. bud. inwent. gosp. 1

21. dwór

22. bud. mieszk. gospodarczy

23. oficyna mieszkalna 1

24. oficyna mieszkalna 2

25. zespół


CZERNA

1. kaplica grobowa

2. teren pocmentarny

3. nr 1

4. nr 6

5. nr 8

6. plebania

7. nr 10


8. nr 13

9. nr 14 gosp.

10. nr 18

11. nr 31

12. nr 34

13. nr 36 gosp.

14. nr 36

15. nr 37

16. nr 38


17. nr 48 osp

18. układ ruralistyczny

19. zespół stacji kolejowej


CZERNA - FOLWARCZNY

1. budynek gosp.

2. chlewnia

3. obora chlewnia

4. spichlerz ze stodołami

5. stajnia

6. stelmacharnia

7. stodoła III

8. stodoła II południowa

9. stodoła I północna

10. budynek mieszkalny


11. budynek mieszkalny 2

12. zespół


CZERNA - ZAMKOWY

1. aleja dębowa

2. park

3. lodownia

4. zamek

5. zespół zamkowy


DANKOWICE

1. teren pocmentarny

2. nr 1

3. nr 9 gosp.

4. nr 9

5. układ ruralistycznyDANKOWICE - DWORSKI

1. bud. gosp kaplica

2. dom ogrodnika

3. mała wozownia

4. obora

5. oficyna

6. park

7. stodoła 1 północna

8. stodoła 2 południowa

9. stodoła 3 południowa

10. stodoła 4


11. stodoła 5 z wozownia

12. wozownia łącząca stodoły 2 i 3

13. wozownia ze spichlerzem

14. zespół

15. dwór


DOBRZEJOWICE

1. teren pocmentarny

2. nr 10

3. nr 15

4. nr 21

5. nr 22

7. nr 23

8. nr 24

9. nr 25

10. nr 26

11. nr 32

12. nr 35


13. nr 44


14. nr 50

15. nr 60

16. nr 68 gosp.

17. nr 68

18. nr 71

19. nr 72

20. nr 73

21. nr 73 gosp.


22. świetlica

24. układ ruralistycznyDOBRZEJOWICE - FOLWARCZNY

1. budynek gospodarczy

2. obora 1

3. obora 2

4. stajnia i spichlerz

5. zespół

6. budynek mieszkalnyDOMANIOWICE

1. nr 4

2. młyn

3. nr 6

4. nr 9 gosp.

5. nr 9

6. nr 12

7. nr 13

8. nr 14

9. nr 14a

10. nr 15 gosp.

11. nr 15

12. nr 16

13. nr 17

14. układ ruralistyczny


GLINICA

1. aleja kasztanowców

2. teren pocmentarny

3. nr 7

4. nr 8

5. nr 16

6. nr 22

7. nr 30

8. układ ruralistyczny


GLINICA - PAŁACOWY

1. dwojak budynek mieszkalny

2. obora 1 przy ofic. 3

3. obora 2 południowa

4. obora 3 ob. bud. mieszkalny

5. oficyna 1 południowa

6. oficyna 2 północna

7. oficyna 3 mieszk gosp.

8. pałac

9. rządcówka

10. stajnia z wozownią

11. stodoła 1 zachodnia

12. stodoła 2 z wozownią

13. zespół pałacowy


14. park


GÓRA ŚW. ANNY

1. kościół


KAMIONA

1. cmentarz zamknięty

2. kaplica grobowa

3. nr 1 gosp.

4. nr 1

5. nr 2 gosp.

6. nr 2

7. nr 3 gosp.

8. nr 3

9. nr 4 gosp.

10. nr 4

11. nr 5

12. nr 11


13. nr 14


14. nr 15

15. układ ruralistyczny


KAMIONA - ZESPÓŁ DWORSKI

1. chlew

2. dwór

3. obora I dom

4. obora II

5. park


6. spichlerz I

7. spichlerz II

8. stodoła 1

9. stodoła 2

10. stodoła 3

11. zespół dworski

12. budynek mieszkalny

13. stajnia

14. budynek mieszkalny 21b

15. budynek mieszkalny 21c

16. budynek mieszkalny 21d

17. budynek mieszkalny


KROMOLIN

1. cmentarz parafialny

2. kościół cmentarz przykościelny

3. kościół mur cmentarny

4. park


5. nr 10

6. nr 11

7. nr 12


8. nr 17

9. nr 18

10. nr 21

11. nr 23

12. nr 29

13. nr 30

14. nr 31

15. nr 32

16. nr 32a

17. nr 38

18. nr 43

19. nr 44

20. nr 45

21. nr 46

22. nr 48

23. nr 50 gosp.

24. nr 50


25. nr 52

26. nr 54

27. nr 55 gosp.

28. nr 55

29. nr 55a gosp.

30. nr 60a

31. nr 62

32. kościół


33. świetlica

34. układ ruralistycznyKROMOLIN - PAŁACOWY

1. bud. gosp. mieszkalny

2. chlewnia ruina

3. obora

4. stajnia ruina

5. stodoła

6. park

7. pałac

8. bud. mieszkalny


9. spichlerz mieszkalny

10. budynek gosp.

11. budynek gosp. 2


12. budynek gosp. 3

13. budynek mieszkalny

14. zespół


KŁODA

1. cmentarz przykościelny

2. cmentarz komunalny


3. nr 1

4. nr 2

5. nr 3

6. nr 4

7. nr 4 gosp.

8. nr 5

9. nr 6 gosp.

10. nr 8

11. nr 9

12. nr 9a

13. nr 10


14. nr 12

15. nr 14

16. nr 18

17. nr 19


18. nr 20


19. nr 22

20. nr 23

21. nr 25

22. nr 28

23. świetlica


24. nr 31


25. nr 32

26. nr 33


27. nr 40

28 nr 45

29. kościół

30. kościół dzwonnica

31. układ ruralistyczny


NIELUBIA

1. mur cmentarny

2. kościół cmentarz


3. nr 2

4. nr 8 gosp.

5. nr 8


6. nr 10 gosp.

7. nr 10

8. nr 11 gosp.

9. nr 11

10. nr 12

11. nr 13


12. nr 15


13. nr 16

14. nr 16a

15. nr 18 gosp.

16. nr 18


17. nr 20a

18. nr 21

19. nr 22a

20. nr 24

21. nr 25

22. nr 31 gosp.

23. nr 31

24. nr 32 gosp.

25. nr 32

26. nr 33 gosp.

27. nr 33

28. nr 34

29. nr 36

30. nr 37a

31. nr 39


32. nr 40


33. nr 40 a

34. nr 41 gosp.


35. ogrodzenie


36. nr 41


37. nr 58

38. nr 63

39. nr 64

40. gok

41. kościół

42. kościół cmentarz

43. kościół filialny


44. układ ruralistyczny

45. zespół stacji kolejowej

46. budynek mieszkalny nr. 52

47. budynek mieszkalny nr. 52A

48. budynek mieszkalny nr. 53


SZCZEPÓW

1. nr 6

2. układ ruralistycznySZCZEPÓW - FOLWARCZNY

1. spichlerz

2. bud. mieszkalny poln.  zach.

3. mieszk. gosp. zach.

4. obora 1

5. stodoła 1 zach.


6. stodoła 3

7. stodoła 2 wsch.

8. obora 2


9 mieszk. gosp. połud.

10. zespółSZCZEPÓW - PAŁACOWY

1. mauzoleum

2. oficyna 1 central.

3. oficyna 2 wsch.

4. park

5. pałac

6. oficyna 2 wsch.


7. zespół


SŁONE

1. układ ruralistyczny

2. dzwonnica alarmowa


3 cmentarz


4. kaplica cmentarna

5. nr 2

6. nr 3

7. nr 4 gosp.


8. nr 4

9. nr 7 gosp.


10. nr 7

11. nr 8


12. nr 11


13. nr 17 gosp.

14 nr 17 gosp2.

15. nr 17


16. nr 18 gosp.

17. nr 18


18. nr 18a


19. 22 gosp.

20. nr 22


21. nr 23 gosp.

22. nr 23


23. nr 24

24. nr 25

25. dzwon


SŁOĆWINA

1. układ ruralistyczny

2. dwór

3. nr 16


ZABŁOCIE

1. dzwonnica

2. teren pocmentarny

3. nr 1

4. gosp.

5. nr 3

6. nr 4

7. nr 6

8. nr 20

9. układ ruralistyczny


ZABŁOCIE FOLWARCZNY

1. inwent. magaz.

2. obora

3. piwnica

4. stod. bud. gosp.

5. wozownia


6. zespół

7. trafostacja


8. spich. obor. mieszk. gosp.

9. czworak 2

10. czworak

11. inwent.

12. spichlerz czworak


ZAMECZNO

1. nr 1

2. nr 6

3. nr 10

4. nr 11


5. nr 12

6. układ ruralistyczny.


ZAMECZNO - FOLWARCZNY

1. obora

2. obora 2

3. stodoła

4. stodoła 1


5. stodoła 2

6. bud. gospodarczy

7. rzadcówka

8. czworak


9. zespół


ŻUKOWICE

1. cmentarz komunalny

2. kościół cmentarz przykościelny

3. dworzec kolejowy

4. nr 46

5. nr 47

6. bud. mieszkalny

7. bud. gosp.


8. bud. mieszkalny

9. kościół filialny

10. bud. mieszkalny


ŻUKOWICE - FOLWARCZNY

1. bud. gosp. komórki

2. bud. gosp.


3. bud. inwent.

4. bud. inwent. chlew

5. bud. mieszk.gosp. z kuźnią


6. obora

7. stodoła 1


8. stodoła 2 z ob.i st.

9. zespół

10. bud. mieszkalny


11. bud. mieszkalny


ŻUKOWICE - PAŁACOWY

1. bud. kuz. spich. miesz. gosp.

2. bud. mieszkalno inwent.

3. obora 1

4. obora 2

5. ogrodzenie

6. ogród

7. pałac


8. stodoła 1

9. stodoła 2 gosp.


10. zespół

11. czworak

12. oficyna 1

13. oficyna 2

14. oficyna 3


 
Top! Do góry