STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
poniedziałek, 04 grudnia 2023
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
KOLEJNE POZYSKANE DOTACJE NA DROGI W GMINIE ŻUKOWICE
wtorek, 05 maja 2020

Miło nam poinformować, że w dniu 30.04.2020 uchwałą sejmiku województwa dolnośląskiego przyznane zostało dofinansowanie na realizację dwóch zadań drogowych na terenie Gminy Żukowice, o które wnioskował samorząd.

        1. W ramach tego dofinansowania zostanie wyremontowana droga gminna od m. Kłoda – do granicy Gminy – w kierunku Witanowic – odcinek o długości 970 metrów – dofinansowanie 97.000,00 zł. Szacowana wartość zadania to kwota ok. 200.000,00 zł

 2. Ponadto przyznano Powiatowi Głogowskiemu kwotę 121.000,00 zł na realizację remontu drogi powiatowej Zabłocie - Glinica na terenie gminy o długości 1210 metrów. Szacowana wartość  zadania to kwota ok 300.000,00 zł.

 Są to kolejne środki pozyskane w ostatnich latach na poprawę infrastruktury drogowej, które Nasza Gmina otrzymuje dzięki skutecznej i merytorycznej pracy pracowników urzędu. Są to zawsze oszczędności dla samorządu, gdyż nie trzeba angażować w całości własnych środków budżetowych– powiedział Krzysztof Wołoszyn – wójt Gminy Żukowice.

Więcej…
 
TRWA MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. ZABŁOCIE
poniedziałek, 04 maja 2020
Trwają prace związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Zabłocie. Właśnie zakończył się pierwszy etap prac polegający na rozbiórce budynku z blaszanych płyt. Teraz pozostał  jedynie stalowy szkielet wraz z fundamentami. 

Planowany zakres prac obejmuje kompleksowy remont budynku tj. wykonanie remontu głównych elementów budynków: ścian zewnętrznych, podłóg, sufitów z zastosowaniem nowych materiałów izolacyjnych i wykończeniowych, termomodernizację budynku, ponowne osadzenie stolarki okienno – drzwiowej, wymianę instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej.
Więcej…
 
4 MAJA - DZIEŃ STRAŻAKA I HUTNIKA
poniedziałek, 04 maja 2020
 
W MIEJSCOWOŚCI KAMIONA BEZPIECZNIEJ
czwartek, 30 kwietnia 2020
Dobiegły końca prace związane z realizacją kolejnego etapu budowy chodnika w m. Kamiona. W ramach zadania wybudowano chodnik po prawej stronie drogi nr 100041D od budynku nr 12 do drogi wewnętrznej przy parku.

Wybudowany chodnik posiada nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na długości 140 mb i szerokości ok. 1,5 m.

Realizowana inwestycja stanowiła drugi etap rozpoczętych w 2019 r. prac, podczas których, wykonano chodnik po lewej stronie drogi nr 100041 D. Przypomnijmy, że nawierzchnia przedmiotowej drogi została kompleksowo odbudowana w 2018 r.
Więcej…
 
CORAZ WIĘCEJ AKTÓW WANDALIZMU W GMINIE ŻUKOWICE
czwartek, 30 kwietnia 2020
SZANOWNI MIESZKAŃCY !

W związku z powtarzającymi się aktami wandalizmu
na terenie naszej gminy , Wójt Gminy Żukowice zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich mieszkańców, aby w trosce o wspólne dobro reagować na tego typu zachowania.

Zniszczone wiaty przystankowe, pogięte i uszkodzone znaki - to praktycznie codzienność. W ostatnim czasie, po raz kolejny została zniszczona zastawka regulująca przepływ  wody w rowie melioracyjnym w Brzeg Głogowskim.

Pragniemy zaznaczyć, że tego typu urządzenia są jednym z głównych rozwiązań regulacyjnych dla gospodarki wodnej i gwarantują zatrzymanie nadmiernego odpływu wody lub jej piętrzenie na rowach, a ich prawidłowe funkcjonowanie jest ważne szczególnie w okresie suszy.
Więcej…
 
ZACHĘCAMY DO SAMODZIELNEGO ODCZYTU WODOMIERZY
czwartek, 30 kwietnia 2020
Przypominamy, że z uwagi na panującą w dalszym ciągu sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem, spis liczników wodomierzy i praca inkasenta w terenie nadal zostaje wstrzymana.

W wiązku z powyższym ponownie zachęcamy do samodzielnego odczytu wodomierzy i przekazania jego wskazania poprzez elektroniczne kanały komunikacji:

- telefonicznie: 76 831 42 41 (609 585 521)

- SMS: 609 585 521

Więcej…
 
POZYSKALIŚMY 560.000,00 ZŁ NA ZAKUP AUTA ŚREDNIEGO DLA OSP DOBRZEJOWICE
wtorek, 28 kwietnia 2020
Wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny zwiększymy bezpieczeństwo Naszej Gminy i Powiatu Głogowskiego. Właśnie otrzymaliśmy informację, że w budżecie państwa zabezpieczone zostały środki finansowe na zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejowicach – jednostki będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.

Na podstawie pisma z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu Gmina otrzyma środki finansowe w następującym modelu finansowania:
  • Wartość pojazdu – 760.000,00 zł
Więcej…
 
DO SZKOŁY TRAFIŁY NOWE LAPTOPY W RAMACH PROJEKTU ZDALNA SZKOŁA
wtorek, 28 kwietnia 2020
Gmina Żukowice w ramach projektu Zdalna Szkoła realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakupiła i w dniu dzisiejszym przekazała do Szkół Podstawowych w Nielubi i Brzegu Głogowskim łącznie 20 sztuk laptopów.

- „Gmina Żukowice pozyskała na realizację projektu 45 tysięcy złotych. Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie w celach edukacyjnych przez wszystkich uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Żukowice. Wielu uczniów nie posiada odpowiedniego sprzętu, aby za pomocą zdalnego nauczania realizować podstawy programowe. Dlatego postanowiliśmy ubiegać się o środki na ten cel. Po zakończeniu nauki zdalnej, sprzęt będzie w dalszym ciągu wykorzystywany przez szkołę i będzie służył wszystkim dzieciom uczącym się w placówce”- mówi Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn.
Więcej…
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW. MYCIE ORAZ DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW.
poniedziałek, 27 kwietnia 2020
Urząd Gminy Żukowice  informuje, iż w ramach umowy na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żukowice firma GPK-SUEZ Głogów sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przeprowadzi mycie oraz dezynfekcję pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

HARMONOGRAM MYCIA POJEMNIKÓW:
28.04.2020 r. - SŁONE; KŁODA; SŁOĆWINA; KROMOLIN; SZCZEPÓW; DOMANOWICE; ZAMECZNO
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE – XVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 27 kwietnia 2020
Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godzinie 18:00 odbędzie się zdalna XVII  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice, zwołana na wniosek Wójta Gminy Żukowice,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żukowice na 2020 rok
4. Zamknięcie sesji
Więcej…
 
TRWA BUDOWA CHODNIKA W M. NIELUBIA
piątek, 24 kwietnia 2020
Trwają intensywne prace związane z budową chodnika w m. Nielubia. Choć droga nr 100046 D jest jeszcze placem budowy -  już niebawem mieszkańcy Nielubi  będą mogli poruszać się bezpiecznym ciągiem pieszym.

Budowany obecnie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na całej długości drogi – od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 – prawa strona - do budynku nr 85 to zadanie, na które mieszkańcy tej części miejscowości czekali wiele lat. Chodnik będzie posiadał zmienną szerokość - śr. 1,5 m - min. 0,5 m.

Ponadto w ramach poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego planuje się wykonanie dwóch przejść dla pieszych (oznakowanie poziome wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym) oraz wymianę 12 opraw oświetleniowych na nowe LED.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI NA ZAKUP I MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH
wtorek, 21 kwietnia 2020
Gmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe. Tym razem skutecznie pozyskaliśmy pieniądze  na zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Szczepów, Dobrzejowice, Czerna i Glinica. Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał już umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Rekreacja i integracja na sportowo w Gminie Żukowice”.

- „Wniosek na to zadanie został złożony jeszcze w październiku 2019 roku. Mieszkańcy od wielu lat wykazują się dużą aktywnością na rzecz inicjatyw podnoszących jakość życia w najbliższej okolicy, dlatego mamy nadzieję, że kiedy sytuacja epidemiologiczna się ustabilizuje, zakupiony sprzęt pomoże mieszkańcom doskonalić tężyznę fizyczna, równowagę, zwinność czy koordynację ruchową, a tym samym pozwoli zadbać o własne zdrowie” – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.
Więcej…
 
MOŻNA UBIEGAĆ O ODROCZENIE TERMINU SPŁATY ZADŁUŻENIA W ARIMR
poniedziałek, 20 kwietnia 2020
Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalny druk wniosku, który dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl
Więcej…
 
PRZYPOMINAMY ! TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2020 ROKU !!!
piątek, 17 kwietnia 2020
Wójt Gminy Żukowice informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2020.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach ww. konkursu WFOŚiGW pokryje 70% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 30% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.
Więcej…
 
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA MASECZEK ORAZ SPOSÓB ICH STERYLIZACJI
czwartek, 16 kwietnia 2020
 
 
 
MASKI, PŁYNY, KOMBINEZONY. GMINA ŻUKOWICE I KOTLA WSPIERAJĄ GŁOGOWSKI SZPITAL.
środa, 15 kwietnia 2020
Gminy Żukowice i Kotla przekazały głogowskiemu szpitalowi specjalistyczne maseczki ochronne FFP2, płyny do dezynfekcji oraz kombinezony ochronne.

Wcześniej Gmina Żukowice przekazała niezbędny sprzęt jednostkom organizacyjnym oraz jednostkom OSP z terenu gminy. Pakiet maseczek, częściowo zakupionych, a częściowo uszytych przez Panie z terenu naszej gminy trafił również do Naszych mieszkańców.

- „Wraz z Gminą Kotla postanowiliśmy również zasilić Głogowski Szpital Powiatowy. Dzisiaj (15.04.) przekazaliśmy pracownikom szpitala 500 maseczek, 100 litrów płynu do dezynfekcji oraz 38 kombinezonów”- mówi Wójt Gminy Żukowice – Krzysztof Wołoszyn.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI NA ZAKUP LAPTOPÓW DLA UCZNIÓW Z NASZEJ GMINY
środa, 15 kwietnia 2020
Łącznie 20 nowych laptopów trafi do uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim i Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi.

Gmina Żukowice
zakupi je w ramach rządowego programu „Zdalna szkoła”, realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na które pozyskała 45.000,00 złotych.

- Wielu uczniów nie posiada odpowiedniego sprzętu komputerowego, aby w obecnej sytuacji móc realizować podstawy programowe w edukacji. Pozyskane środki pozwolą zakupić 20 laptopów, mamy nadzieję, że sprzęt komputerowy choć w małym stopniu przyczyni się i pomoże w nauce naszej młodzieży - mówi Krzysztof Wołoszyn , Wójt Gminy Żukowice.
Więcej…
 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
piątek, 10 kwietnia 2020
 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DŁUŻEJ - OD 16.04. MASECZKI OBOWIĄZKOWE
czwartek, 09 kwietnia 2020
Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużono obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.
 
Egzaminy najwcześniej w czerwcu.

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.
Więcej…
 
MASECZKI OCHRONNE DLA MIESZKAŃCÓW
środa, 08 kwietnia 2020
Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Żukowice podjęliśmy działania związane z zaopatrzeniem Naszych Mieszkańców w maseczki ochronne.

Zakupione przez Gminę maseczki będą rozprowadzane za darmo. Ilość dostarczonych maseczek będzie uzależniona od ilości osób zgłoszonych w deklaracji opłaty za śmieci. 

Od piątku tj. 10.04. od godzin popołudniowych rozpoczynamy dystrybucję maseczek wśród naszych mieszkańców dzięki uprzejmości i pomocy strażaków naszych gminnych jednostek OSP. Akcję planujemy zakończyć w przyszłym tygodniu.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 212
Top! Do góry