STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
poniedziałek, 04 grudnia 2023
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
UWAGA ! ZAMKNIĘCIE DROGI KŁODA-WITANOWICE
czwartek, 02 lipca 2020

UWAGA UTRUDNIENIA!

W związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji pn.: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kłoda dz. nr 381- droga gminna nr 100047 D w m. Kłoda, gm. Żukowice”  informujemy, że droga gminna nr 100047 D (odcinek Kłoda – Witanowice) zostanie zamknięta w dniach 06.07.2020 r.- 30.07.2020 r. W związku z powyższym w w/w okresie prosimy o korzystanie z dróg zgodnie z planem objazdu przedstawionym na załączonej mapce.
Więcej…
 
ROZKŁAD JAZY AUTOBUSÓW NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 02 lipca 2020
W związku z rozpoczęciem wakacji, informujemy, że rozkład jazdy autobusów Intertrans PKS S.A, na terenie Gminy Żukowice - NIE ULEGŁ ZMIANIE.

W załączeniu pismo firmy Intertrans PKS S.A. wraz z obowiązujacym wykazem połączeń realizowanych na terenie gminy.


ROZKŁAD JAZDY

Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 01 lipca 2020
Wójt Gminy Żukowice ogłasza konkurs ofert na realizację  zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej".
Więcej…
 
WÓJT Z ABSOLUTORIUM
środa, 01 lipca 2020
Podczas uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 czerwca w świetlicy wiejskiej w Kromolinie radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Żukowice Krzysztofowi Wołoszynowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019, które jest wyrazem akceptacji pracy Wójta. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy. Ważnym punktem obrad było również zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok – wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.

Podczas sesji Wójt przedstawił również obszerny raport o stanie Gminy Żukowice za 2019 rok, wynikiem czego było jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia włodarzowi wotum zaufania. W raporcie zostały szczegółowo omówione działania zrealizowane, a także te rozpoczęte w poprzednim roku m.in. w zakresie inwestycji, oświaty, kultury i sportu.
Więcej…
 
NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
środa, 01 lipca 2020
Gmina Polkowice Lider projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji ” ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Żukowice dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.
Więcej…
 
POZYSKALIŚMY PONAD 112.000,00 ZŁ NA WYKONANY CHODNIK W NIELUBI
wtorek, 30 czerwca 2020
Miło nam poinformować Państwa, że Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Żukowice dotację celową w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020” na budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Nielubia. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego to  kwota 112.210,00 zł - mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Gmina o wsparcie finansowe w ramach przedmiotowego konkursu wnioskowała jeszcze przed realizacją niniejszej inwestycji, która zakładała budowę chodnika po prawej stronie drogi 100046D w Nielubi na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do budynku nr 85. W ramach zadania udało się wykonać również dwa przejścia dla pieszych, wymianę 12 opraw oświetleniowych na nowe LED oraz dokonano odświeżenia wszystkich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanych wzdłuż cieku „Średni Potok”.
Więcej…
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ŻUKOWICE NA II-GIE PÓŁROCZE 2020 ROKU
poniedziałek, 29 czerwca 2020
Uprzejmie informujemy, że jest już ustalony i dostępny nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych w systemie workowym od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żukowice na II-gie półrocze 2020 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Regulamin PSZOK dla Gminy Żukowice
 
ZAMKNIĘCIE DROGI GLINICA-ZABŁOCIE
piątek, 26 czerwca 2020
UWAGA!

ZAMKNIĘCIE DROGI GLINICA-ZABŁOCIE

W związku z planowanym przez Powiat Głogowski remontem drogi powiatowej nr 1021 D  na odcinku Glinica-Zabłocie informujemy, że droga zostanie zamknięta w dniach 29.06.2020 r. – 10.07.2020 r.
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
piątek, 26 czerwca 2020
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 26.06.2020 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Burze z gradem/ 1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 26.06.2020 do godz. 23:00 dnia 26.06.2020
Więcej…
 
DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SAMOCHODU ŚREDNIEGO DLA OSP DOBRZEJOWICE
czwartek, 25 czerwca 2020
Dnia 24 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu odbyło się uroczyste przekazanie promesy na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzejowice. W uroczystości udział wzięli między innymi: Wójt gminy Żukowice- Krzysztof Wołoszyn, zastępca  komendanta KP PSP w Głogowie- Paweł Dziadosz oraz przedstawiciele jednostki – prezes OSP Dobrzejowice Władysław Buka  oraz naczelnik Jarosław Szmidt. Gmina Żukowice jest jedną z 37 gmin które otrzymają auta strażackie na Dolnym Śląsku.

Łączna wartość promesy to kwota 560.000,00 zł z czego dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego wynosi 350 000,00 zł, NFOŚiGW – kwota 210.000,00 zł, wkład finansowy Gminy 200.000,00 zł.
Więcej…
 
HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY
czwartek, 25 czerwca 2020
Szanowni Mieszkańcy


Przedstawiamy Państwu harmonogram odczytów wodomierzy na miesiąc lipiec 2020 r.Harmonogram na miesiąc LIPIEC 2020 r.

Więcej…
 
KOLEJNA DOTACJA – USUWANIE AZBESTU
czwartek, 25 czerwca 2020
Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że w ramach konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2020 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy Gminy Żukowice, którzy złożyli wnioski do Urzędu na usunięcie azbestu otrzymają dofinansowanie do tego zadania. W ramach zadania usługa będzie polegała na:

1) demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku,
2) usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE – XIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 25 czerwca 2020

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 na sali wiejskiej w Kromolinie odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
środa, 24 czerwca 2020
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice".

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub pocztą  na adres Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice w nieprzekraczalnym terminie do 01 lipca 2020 r. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w postaci skanu lub faksem na nr 76 831 41 49.
Więcej…
 
PIERWSZE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY ŻUKOWICE ”
środa, 24 czerwca 2020Pierwsza grupa e-aktywnych, w Gminie Żukowice podnosi swoje kompetencje cyfrowe. Dnia 18.06.2020 r. szkolenie z obsługi komputera rozpoczęła grupa z Koła Gospodyń Wiejskich w Kromolinie.

Wybrany temat to „Moje finanse i transakcje w sieci”. Podczas szkoleń uczestnicy zdobywają  praktyczną wiedzę i umiejętności korzystania z Internetu i komputera, które to w obecnych czasach stanowią ważne narzędzia, przydatne zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Szkolenie obejmuje 12 godzin zajęć, które w zależności od potrzeb grupy rozkładane są na 2-3 dni szkoleń. Szkolenia odbywają się w ramach projektu grantowego pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Żukowice" na realizację, którego pozyskano środki unijne w ramach Programu Polska Cyfrowa.

W celu zapisania się na BEZPŁATNE szkolenia
Więcej…
 
STYPENDIUM WÓJTA GMINY ŻUKOWICE – NABÓR WNIOSKÓW DO 31 LIPCA
poniedziałek, 22 czerwca 2020
Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce zarówno dla uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Żukowice jak i dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Żukowice w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Wójta Gminy Żukowice.

Termin składania wniosków – do 31 lipca 2020 r.

Szczegółowe kryteria przyznawania Stypendium Wójta Gminy Żukowice, znajdują się w UCHWALE NR IX/75/2019 RADY GMINY Żukowice (do pobrania poniżej).

Wysokość przyznanego stypendium, uzależniona będzie od posiadanych środków w budżecie Gminy Żukowice na ten cel oraz liczby wniosków złożonych w terminie i zaakceptowanych do przyznania stypendium.
Więcej…
 
OGŁASZAMY KONKURS FOTOGRAFICZNY - GMINA ŻUKOWICE W OBIEKTYWIE - CZTERY PORY ROKU - LATO
piątek, 19 czerwca 2020
Jutro pierwszy dzień kalendarzowego lata, dlatego już dziś ogłaszamy konkurs fotograficzny pn.

"GMINA ŻUKOWICE W OBIEKTYWIE
– cztery pory roku - LATO”
.
 
Celem Konkursu jest wykonanie fotografii okazujących najciekawsze obiekty i piękno natury na terenie gminy Żukowice, a ponadto:
 
- rozwijanie wrażliwości artystycznej.
- prezentacja twórczości mieszkańców w dziedzinie fotografii.
- rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
- rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
- rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczestników.
- fotograficzne przedstawienie walorów Gminy Żukowice.
- promocja atrakcyjnych zakątków gminy za pomocą fotografii.
Więcej…
 
MAMY KOLEJNE 45 000 ZŁ NA LAPTOPY DLA UCZNIÓW
czwartek, 18 czerwca 2020
Gmina Żukowice pozyskała kolejne 45 000 złotych na zakup laptopów dla uczniów Gminy Żukowice, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Projekt realizowany pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach naboru wniosków ogłoszonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gmina Żukowice ubiegała się o 100% dofinansowania na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i uzyskała dofinansowanie, za które uda się  zakupić kolejne 18 laptopów.
Więcej…
 
PROGRAM GRANTOWY NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA - WYKAZ AUDYTORÓW
czwartek, 18 czerwca 2020
Informujemy, że na stronie projektu Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji jest dostępny wykaz audytorów uprawnionych do wykonania audytów uproszczonych, będących załącznikiem do wniosku o przyznanie grantu: https://tiny.pl/7wvr6

Przypominamy, że dla wszystkich inwestycji konieczne jest sporządzenie uproszczonego audytu energetycznego, który zgodnie z założeniami potwierdzi redukcję emisji CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa).
Więcej…
 
KUŹNIA AKTYWNYCH POZYTYWNYCH 60+
czwartek, 18 czerwca 2020
AKTYWNI – POZYTYWNI  – to cykl spotkań i warsztatów rozwijających kreatywność, zdobycie wiedzy i  integrujących międzypokoleniową grupę  uczestników ze Wzgórz Dalkowskich.

Projekt trwa od maja do końca grudnia 2020 r.

Zapraszamy seniorów (60+) do udziału !


Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez:
– warsztaty i szkolenia wyjazdowe
– spotkania
– programy aktywności
– współpracę z NGO i JST

Tematyka projektu:
- Praca z wartościami
- Doskonalenie kompetencji Liderskich
- Cyber przestrzeń jako nowa forma komunikacji społecznej
- Komunikacja w działaniu społecznym
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 212
Top! Do góry