STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start Nasza gmina Dokumenty strategiczne
sobota, 24 lutego 2024
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
DOKUMENTY STRATEGICZNE Drukuj
środa, 16 stycznia 2008
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

UWAGA! Studium i rysunki najlepiej jest
pobrać klikając na nie prawym przyciskiem myszy a następnie -> zapisz element docelowy jako STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 
 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU DOBRZEJOWICE (Wiekowice)

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU DANKOWICE ORAZ CZĘŚCI OBRĘBÓW BUKWICA I NIELUBIA W GMINIE ŻUKOWICE 


TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW KAMIONA, SŁONE, ZABŁOCIE I ŻUKOWICE W GMINIE ŻUKOWICE 

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU DOBRZEJOWICE W GMINIE ŻUKOWICE 

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA INSTALACJI HYDROTRANSPORTU W GMINIE ŻUKOWICE 

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANUMIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FARMY WIATROWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY ŻUKOWICE 


TEKST PLANU. 

RYSUNEK PLANU.


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FARMY WIATROWEJ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY ŻUKOWICE 


TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU TERENU GÓRNICZEGO "GŁOGÓW GŁĘBOKI PRZEMYSŁOWY" POŁOŻONEGO W GMINIE ŻUKOWICE.

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU

RYSUNKI MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODARWANIA PRZESTRZENNEGO
UWAGA - CZĘŚĆ OBSZARÓW ZOSTAŁA ZMIENIONA PÓŹNIEJSZYMI PLANAMI
Brzeg Głogowski - osiedle
Brzeg Głogowski - teren
Brzeg Głogowski - tekst planu - XIX/122/2005

Czerna - osiedle
Czerna - teren
Czerna - tekst planu - XXVI/188/2002

Dobrzejowice - część obszaru

Dobrzejowice - osiedle
Dobrzejowice - teren
Dobrzejowice - tekst planu - XIX/123/2005

Domaniowice - osiedle

Domaniowice - teren
Domaniowice - tekst planu - XIII/75/2004

Kłoda - osiedle

Kłoda - teren
Kłoda - tekst planu - XXVIII/197/2006

Kromolin - osiedle

Kromolin - teren
Kromolin - tekst planu - XXVI/187/2002

Nielubia - teren

Zabłocie - osiedle
Zabłocie - teren
Zabłocie - tekst planu - XVI/88/2004PLANY ARCHIWALNE

Obszar Sieroszowice
Żukowice - osiedle
 
Top! Do góry