STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start Urząd gminy Gospodarka odpadami
niedziela, 14 kwietnia 2024
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
GOSPODARKA ODPADAMI Drukuj
poniedziałek, 01 lipca 2013
altaltUprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice. 

Nowy numer rachunku:

BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE
Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW II PÓŁPROCZE - 2020 ROK POBIERZ HARMONOGRAM

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW I PÓŁPROCZE - 2020 ROK POBIERZ HARMONOGRAM

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW X - XII 2019 ROK POBIERZ HARMONOGRAM
  
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW VII - IX 2019 ROK POBIERZ HARMONOGRAM
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW I - VI 2019 ROK POBIERZ HARMONOGRAM
 
1. REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) DLA GMINY ŻUKOWICE - POBIERZ REGULAMIN

2. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH


3. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH


4. JAK PŁACIĆ?


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żukowice właściciele, zarządcy nieruchomości mogą uiszczać:
  • u sołtysów lub
  • przelewem bankowym lub
  • na poczcie
Do dnia 15 dnia po upływie każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.

BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003


W tytule należy wskazać kogo dotyczy opłata i za jaki okres:
(np. „Jan Kowalski, Nielubia2, opłata za odpady, lipiec 2019)

 
5. KONTAKT

Wszelkie sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi załatwiane są w:

Urzędzie Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice,
POKÓJ NR 4

Tel. ( 76) 831 42 41, wewn. 45


7. UCHWAŁY RADY GMINY

a) Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości –
Uchwała XI/87/2019 Rady Gminy Żukowice z dnia17 października 2019 r.

b) Uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Żukowice –
Uchwała Nr VII/62/2019  Rady Gminy Żukowice z dnia 16 maja 2019 r.

c) Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 października 2012 r.

d) Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik –
Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Żukowice z dnia 13 czerwca 2019 r.

e)  Uchwała w sprawie zmiany uchwały w kwestii szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tyvch odpadów –
Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Żukowice z dnia 16 maja 2019 r.

f) Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi-
Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietania 2019 r.

g) Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żukowice -
Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2019 roku


8. STAWKA OPŁATY USTALONA UCHWAŁĄ RADY GMINY NR VIII/65/2019 Z DNIA 13 CZERWCA 2019 R. WYNOSI:

W przypadku odpadów segregowanych 21,50 zł za każdą osobę zamieszkałą daną nieruchomość
 
Przykład:
Nieruchomość zamieszkuje 5 osób 
to opłata wynosi 21,50 Zł * 5osób =107,50 złotych / miesiąc9. OPŁATA ZA WYWÓZ ODAPADÓW KOMUNALNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

OPŁATY MIESIĘCZNE ZA POJEMNIKI
LP.
POJEMNOŚĆ CENA SEGREGACJA CENA ZMIESZANE
1. 0,12 m3 52,00 86,00
2. 0,24 m3 88,00 144,00
3. 1,1 m3 231,00 388,00
4. 2 m3 413,00 693,00
5. 5 m3 1040,00 1815,00
6. 7 m3 1485,00 2475,00

10. FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ WYWOZEM ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ŻUKOWICE

GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7A,
67-200 Głogów

Odpady odbierane z terenu Gminy Żukowice zagospodarowywane są w Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Biechowie.


11. WYKAZ FIRM ODBIERAJĄCYCH ELEKTROŚMIECI NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE

AG-EKO Aneta Gonera

Adres: ul. Kolejowa 7, 59-300 Lubin

Telefon: 603 249 349

12. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE ZA 2018 R.

POBIERZ

13. OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI


ROK

poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%)

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (%)

2012

17,7

189,16

2013

8,27

159,38

2014

18,44

241,00 
Top! Do góry